Test av drivstoff på Grilstad

TBF har testet kvaliteten på diesel på Grilstad 19 april. Tilbakemeldingen er at kvaliteten er god og ingen forurensning/”dieseldyr” påvist.

Mvh

TBF administrasjon

Flere nyheter