Båtplass i Trondheim Båtforening

BF administrerer totalt 14 forskjellige båthavner lokalisert forskjellige steder i Trondheim sentrum og på Grilstad marina. Alle havnene er utstyrt med mulighet for strømtilkobling og opplegg for ferskvann.

Har du båt, ber vi om at du fyller ut så mye informasjon som mulig om din båt. Dette inkluderer båttype/fabrikant, båtens dimensjoner (største lengde/bredde/vekt), registreringsnummer og forsikring. 

Har du ikke båt ennå,  kan du allikevel søke om båtplass og legge inn ca størrelse på båten, og selvsagt om det er motorbåt, eller seilbåt.

I søknadsskjemaet er det angitt båtplasser med forskjellig bredde. Det er helt nødvendig at du legger inn i søknaden bredden på den båtplassen du søker på.

Båtplassens bredde skal være minst 0,5 meter bredere enn båtens største bredde. 

Når du søker båtplass, må du først angi om du søker fast plass eller leieplass.

For tildeling av fast plass betales det et innskudd (depositum) og en årlig avgift (Andel vedlikeholdskostnad-AVK).

For leieplasser betales det ikke innskudd, men en månedlig leie (AVK). Priser og bestemmelser for tildeling fremkommer av TBF prisliste og bestemmelser for tildeling av båtplass i TBFs havner og parkering på Grilstad.

Etter å ha angitt om du søker fast plass eller leieplass du angi hvilken plasstype du ønsker; enten på Grilstad og/eller i Trondheim sentrum. Du videre angi hvilken havn/lokasjon du ønsker. Du kan søke på flere plasstyper og lokasjoner, men det er fint om du kan spesifisere både plasstype og lokasjon så mye som mulig.