MEDLEMSMØTE DEN 21. NOVEMBER KL. 1800.

Siste medlemsmøte i år holdes på Kafe Flipper på Grilstad den 21. november kl 1800. Tradisjonen tro serveres karbonadesmørbrød og av den grunn må vi vite hvor mange som kommer. Send SMS til arrangementansvarlig Per Ivar Hals for påmelding. Tlf. 920 97 200. Frist. 18. november.

Tema for kvelden er Redningsselskapet, orientering fra Kongelig Norsk Båtforbund, info fra vår drivstoffleverandør Preem om endringer i bensin. Orienteringssaker. Gratis parkering på YTRE molo fra kl.1730.  Parkerer du på indre molo må det betasles parkeringsavgift.

Hilsen Trondheim Båtforening

DAGLIG LEDER I TRONDHEIM BÅTFORENING GÅR OVER I EN ANNEN VIRKSOMHET FRA 1. APRIL 2020.

Hei, alle medlemmer! 

Etter mange års uvurderlig innsats for Trondheim Båtforening, har dessverre Jan Terje Strømsnes meddelt styret at han ønsker å fratre stillingen som daglig leder for foreningen med virkning fra 1. april 2020. Etter flere år med omfattende havneutvikling og -utbygging, går vi nå over i en mer ordinær driftsfase. Styret vil i den anledning snarlig kunngjøre en stillingsutlysning i tråd med det som anses å være det fremtidige behovet for en leder i Trondheim Båtforening. 

Jens-Christian Hørløck

Styreleder 

VI REDUSERER HAVNEANLEGGET UTENFOR ROYAL GARDEN HOTEL

Havneanlegget utenfor hotellet har i flere år ligget på dispensasjon fra reguleringsplanen. Vi har mottatt flere henvendelser fra Brannvesenet og Trondheim Havn gjennnom flere år om at anlegget er til hinder for trafikken i elva, men ikke noe krav om fjerning. Spesielt trangt er det for brannsprøyta som får problemer hvis de møter andre båter. Vi etterkommer nå ønsket og fjerner pirene. Vi håper vi kan ha den langsgående hovedbrygga liggende til hotellet eventuelt starter utbygging.        Foto. Per Ivar Hals