Innføring av Havneweb

Til alle TBFs medlemmer.

Det nærmer seg nå tid for innføring av Havneweb.

Mot slutten av februar vil alle våre medlemmer motta innloggingsinformasjon på mail.

Innlogging skjer ved bruk av mottatt innloggingsinformasjon ved å trykke på "Logg inn" øverst til høyre i skjermbildet for Havneweb.

Mvh

TBF administrasjon

Til alle som har båtplass i TBF

Hei alle båteiere,

Det er svært kaldt for tiden med mye isgang i Nidelva. TBF ber alle båteiere om å sjekke sine båter jevnlig når det er så kaldt som det er nå.

Vi minner videre om at bunnplugger og kanaler sjekkes jevnlig, og at det benyttes frostvæske der det er nødvendig. Vi erfarer ofte at båter tar inn vann og synker ved overgang fra kaldt til mildere vær.

Mvh

TBF, administrasjonen

Innføring av nytt system for medlemshåndtering, tildeling av båtplasser osv

Til alle våre medlemmer,

TBF har i lengre tid jobbet med innføringen av et nytt såkalt logistikksystem; Havneweb.

Havneweb vil overta alle de oppgaver og funksjoner som ligger på vår nåværende hjemmeside. Dette betyr at medlemshåndtering, informasjon om hendelser og aktiviteter, søknad og oppsigelse av båtplass, strømavlesning og alle typer fakturering vil skje i Havneweb. Det betyr også at den eksisterende forsiden vil endre utseende og se ganske annerledes ut i det nye systemet. 

Oppfølging av båter, 12 jan 2021

Til alle som har båt på sjøen,

Iom at det er mye vind i dag, så oppfordrer TBF alle båteiere til å etterse fortøyninger og status på egne båter.

Vi minner også om at vi ofte opplever at båter tar inn vann ved overgangen fra perioder med sterk kulde til mildværsperioder, og ber båteiere være særlig oppmerksom på sjekk av bunnplugger, pumper osv.

 

Mvh

Steinar Skaar, daglig leder TBF

God jul og godt nyttår

2020 har vært et spesielt år også for TBF. Vi har, som resten av samfunnet, erfart konsekvensene av Covid-19 pandemien. Etterspørselen etter båtplass har vært høy i 2020, og mange har nok ønsket å prøve ut båtlivets gleder i en tid hvor annen ferie- og fritidsaktivitet har vært vanskelig. 

Fortsatt stengning av Skansen bru

Bane NOR driver som kjent utbedringsarbeider på Skansen bru. Arbeidet skulle vært ferdigstilt fredag 18. desember. Nå viser det seg dessverre at de har utfordringer med deleleveranser, slik at det ikke vil være mulig å åpne brua før etter nyttår. TBF vil legge ut mer informasjon straks vi får dette fra Bane NOR.

 

Mvh

Steinar Skaar, Daglig leder TBF