NIDELV NORD HAR FÅTT NY FORANKRING

Belastingen på pirene i havna har til tider vært så stor at det har vært fare for at de skulle rive seg løs. Nå er det satt ned 4 stk. 75 kg. ploganker på hver av de to nederste pirene. Hvert anker tåler når de sitter godt en belastning på over fire tonn. Trossene er byttet ut med kjettinger. Piren nærmest Blomsterbrua skal bort så snart vi finner alternative plasser til de som ligger der, da den stenger for farleden opp elva. Dette som følge av pålegg fra Trondheim Havn. Bildet viser type anker, men de som er benyttet er vesentlig mindre.

TILBAKEFLYTTING AV BÅTER ETTER MILJØPROSJEKTET RENERE HAVN HAR NÅ STARTET

Alle som har båtplasser mellom Jernbanebrua og Vaktboden i Gryta kan nå flytte tilbake til sine plasser. Flere av de som har fast plass i Kanal Vest kan nå flytte tilbake. De det gjelder i første omgang har fått tilsendt epost hvor plassnumrene som kan flyttes tilbake til er oppgitt. Meldingene er sendt ut på epost. Hvis noen ikke har lest eller mottatt epost kan meldingene som er sendt ut før helga leses i vedlegget. Vi anmoder dere som kan flytte om å gjøre dette snarest da noen venter på de plassene dere nå ligger på.

TILBAKEFLYTTING AV HAVNEANLEGGENE I KANALEN ER I FULL GANG

Nå er det meste av Gryta Syd på plass. Like over påske starter elektrikerne med få frem strøm til strømsøylene og rørlegger følger på. Det ble også lagt ut en bryggedel til i Kanal Vest fredag og vi regner med å bli ferdig med å legge ut bryggene i Kanal Vest før påske. Her er det meste av elanlegget oppgradert og den resternde delen blir montert fortløpende. Informasjon legges ut etter hvert som arbeidet skrider frem. Bildet viser Gryta Syd montert og nå med peleføringer.

TILBAKEFØRING AV HAVNEANLEGGENE I GRYTA STARTER I DAG

I dag torsdag 16.03. starter arbeidet med å tilbakeføre havneanleggene i Gryta. Det er anlegget på sørsiden mellom Lusparken og Jernbanebrua som legges tilbake først. Pelingen er ferdig og anleggene monteres med peleføringer. Produsenten av havneanlegget Kongensvoll Plast AS vil delta i monteringen med et par mann så det gå så fort som mulig. Like over påske kobles strøm og vann til og båtplassene kan tas i bruk igjen.

Sider

Abonner på Trondheim Båtforening (TBF) RSS