Om Trondheim Båtforening

Trondheim båtforening (TBF) er den største båtforeningen i Trondheimsområdet og forvalter mer enn 1000 båtplasser i Trondheim sentrum og på Grilstad marina. TBF kan tilby båtplasser til alle typer fritidsbåter opp til 15 meters (50`) lengde som ikke er sertifikatbelagt.

TBF administrerer totalt 14 forskjellige båthavner lokalisert forskjellige steder i Trondheim sentrum og på Grilstad marina. Alle havnene er utstyrt med mulighet for strømtilkobling og opplegg for ferskvann.

I Trondheim Sentrum og på Grilstad (Ranheim)

Havnen på Grilstad er vår nyeste båthavn. Den er godt beskyttet bak en solid molo og et svært godt utgangspunkt for båtliv i Trondheimsregionen. Havnen er moderne og velutstyrt med gode parkeringsmuligheter og har universell utforming som gjør den godt tilrettelagt for rullestolbrukere. 

I Trondheim sentrum har TBF en rekke båthavner i hhv Nidelva, i kanalen og på Skansen. Havnene er en svært synlig del av det visuelle uttrykket i Trondheim, og bidrar til byens maritime preg.

TBFs administrasjon og driftsoperatører sørger for vedlikehold, medlemshåndetring og administrasjon av båtplasser. Det er vår ambisjon at båthold i Trondheim skal være godt tilrettelagt og at TBFs virksomhet skal holde en høy standard. 

For mer informasjon om våre havner; logg deg inn på Havneweb eller kontakt TBF administrasjon.