Kategori: Aktuelt

Drivstoffprisene på Grilstad pr 25 juni er:

Bensin (98 oktan):     23,59 kr/l

Diesel, avgiftsfri:        16,29 kr/l

Mvh

TBF administrasjon

Redusert kapasitet TBF administrasjon sommeren 2024 pga ferieavvikling

TBF administrasjon vil ha redusert kapasitet i perioden 15 juli til 19 august pga ferieavvikling.

Kontoret vil være stengt i perioden 15 til 28 juli. 

Det vil ikke bli behandlet søknader om medlemskap og båtplass i perioden 15 juli til 19 august.

TBF gjør for ordens skyld oppmerksom på at ved båthavari i havnene skal dette primært meldes til og assistanse gis av Trondheim brann og redning (TBR).

Hvis det likevel skulle oppstå kritiske situasjoner i perioden hvor kontoret er stengt og som krever medvirkning av TBF kan vi nås på telefon 469 12 750.

Mvh

TBF administrasjon

Ad seilingsløpet under Jernbanebrua i Nidelva

Pga arbeider som Bane NOR skal utføre vil seilingsløpet under Jernbanebrua i Nidelva bli stengt i noe tid fremover (anslagsvis til slutten av juli, men dette kan ikke tidfestes nå).

I anleggsperioden kan østre seilingsløp benyttes. For større båter anbefales det å holde seg så nær midten av elva når dette seilingsløpet brukes.

TBF beklager de ulemper dette måtte medføre, men dette er forhold som ligger utenfor TBFs kontroll og innflytelse.

Mvh
TBF administrasjon

Drivstoffpriser Grilstad pr 27 mai 2024:

Diesel, avgiftsfri: kr 16,19 pr liter

Bensin, 98 okt:   kr 23,69 pr liter.

Mvh TBF administrasjon

Drivstoffpriser Grilstad

Drivstoffpriser pr 13 mai 2024 er:

Diesel avgiftsfri:      16,59

Bensin, 98 okt::       24,39

Mvh

TBF administrasjon

TBF kontor stengt fredag 10 mai

TBF kontor holder stengt fredag 10 mai pga ferieavvikling.

Mvh

TBF administrasjon

Drivstoffanlegget på Grilstad er operativt (25 april)

Drivstoffanlegget på Grilstad er operativt og kan brukes.

Ved uregelmessigheter bes dette meldt til TBF på mail til post@trondheim-baatforening.no eller på telefon til 73 52 11 59 (innenfor arbeidstiden).

Mvh

TBF administrasjon

Test av drivstoff på Grilstad

TBF har testet kvaliteten på diesel på Grilstad 19 april. Tilbakemeldingen er at kvaliteten er god og ingen forurensning/”dieseldyr” påvist.

Mvh

TBF administrasjon

TBF kontor stengt fredag 12 april

TBF kontor er stengt fredag 12 april pga ferieavvikling.

Mvh

TBF administrasjon

Åpning av vann i Trondheim sentrum uke 15

TBF planlegger å åpne vannpostene i Trondheim sentrum i løpet av uke 15/24 (8-12 april).

Vannet på Grilstad ble tilkoblet før påske.

Mvh

TBF administrasjon