Kategori: Aktuelt

Drivstoffanlegget ute av drift

Drivstoffanlegget på Grilstad er for tiden ute av drift pga strømrelaterte problemer. Vi jobber med saken og håper at anlegget blir operativt så snart som mulig.

Mvh TBF administrasjon

TBF kontor stengt fredag 12 april

TBF kontor er stengt fredag 12 april pga ferieavvikling.

Mvh

TBF administrasjon

Fortsatt problemer med drivstoffanlegget på Grilstad (8 april 2024)

TBF har fortsatt problemer med drivstoffanlegget på Grilstad, blant annet med manglende trykk på drivstoffpumpen. Vi jobber med saken, men det er uklart når feilene kan forventes løst.

TBF beklager de ulemper dette måtte medføre.

Mvh TBF administrasjon

Åpning av vann i Trondheim sentrum uke 15

TBF planlegger å åpne vannpostene i Trondheim sentrum i løpet av uke 15/24 (8-12 april).

Vannet på Grilstad ble tilkoblet før påske.

Mvh

TBF administrasjon

Problemer med drivstoffanlegget på Grilstad

Det er for tiden problemer med drivstoffanlegget på Grilstad. Det er ikke mulig å lese av skjermen på pumpen slik at det ikke er mulig å velge drivstoff, lese av hvor mye som er fylt etc. 

Det er mulig å fylle drivstoff ved å kontakte telefonnummeret som er oppslått på pumpen

TBF jobber for at feilen kan rettes så snart som mulig og beklager de ulemper dette måtte medføre. 

Mvh

TBF administrasjon

TBF kontor stengt fredag 15 mars

TBF kontor er stengt fredag 15 mars pga ferieavvikling.

Mvh

TBF administrasjon

Drivstoffpriser Grilstad pr 4 mars 2024

Drivstoffprisene på Grilstad pr 4 mars er som følger:

Anleggsdiesel:       kr 17,49 pr liter

Bensin, 98 oktan:   kr 23,19 pr liter

Mvh

TBF administrasjon

Begrensninger på ferdsel under Nidelv bru

TBF har mottatt varsel fra Trondheim havn om begrensninger på ferdsel under Nidelv bru. Årsaken til begrensningene er det pågående arbeidet med elektrifisering av Meråkerbanen.

Hovedløpet under brua vil i praksis bli helt stengt pga et underhengende stillas fra ca uke 6/7-2024 og til ut mai.

Når stillaset under hovedløpet er montert vil det bli mulig å benytte seilingsløpet på siden, mot Solsiden, til venstre på bildet over. Det må vises varsomhet når dette seilingsløpet benyttes da seilingsdybden mot landsiden er uklar.

Mvh

TBF administrasjon

Drivstoffpriser Grilstad pr 18 desember

Drivstoffprisene på Grilstad pr 18 desember er som følger:

Anleggsdiesel:       kr 16,89 pr liter

Bensin, 98 oktan:   kr 23,19 pr liter

Mvh

TBF administrasjon

TBF åpningstider i desember/julen

TBF administrasjon vil avvikle juleferie i perioden 22 desember til 1 januar. TBF kntor vil ikke være bemannet i denne perioden og det vil ikke bli behandlet søknader om medlemskap og båtplass i perioden.

TBF gjør for ordens skyld oppmerksom på at ved båthavari i havnene skal dette primært meldes til og assistanse gis av Trondheim brann og redning (TBR).

Hvis det likevel skulle oppstå kritiske situasjoner i perioden hvor kontoret er stengt og som krever medvirkning av TBF kan vi nås på telefon 469 12 750.

Vi benytter anledningen til å ønske alle våre medlemmer en riktig god jul og et godt nytt båtår.

Mvh

TBF administrasjon