Begrensninger på ferdsel under Nidelv bru

TBF har mottatt varsel fra Trondheim havn om begrensninger på ferdsel under Nidelv bru. Årsaken til begrensningene er det pågående arbeidet med elektrifisering av Meråkerbanen.

Hovedløpet under brua vil i praksis bli helt stengt pga et underhengende stillas fra ca uke 6/7-2024 og til ut mai.

Når stillaset under hovedløpet er montert vil det bli mulig å benytte seilingsløpet på siden, mot Solsiden, til venstre på bildet over. Det må vises varsomhet når dette seilingsløpet benyttes da seilingsdybden mot landsiden er uklar.

Mvh

TBF administrasjon

Flere nyheter