Årsabonnement kan kun kjøpes av medlem som har fått tildelt fast plass og betalt innskudd, jf. punkt 2 og 4 ovenfor. Årsabonnement gjelder i ett – 1 år fra den dato faktura er betalt og til det sies opp skriftlig til TBF. Ved et årsabonnement kan du parkere så lenge og ofte du ønsker.