Redusert kapasitet TBF administrasjon sommeren 2024 pga ferieavvikling

TBF administrasjon vil ha redusert kapasitet i perioden 15 juli til 19 august pga ferieavvikling.

Kontoret vil være stengt i perioden 15 til 28 juli. 

Det vil ikke bli behandlet søknader om medlemskap og båtplass i perioden 15 juli til 19 august.

TBF gjør for ordens skyld oppmerksom på at ved båthavari i havnene skal dette primært meldes til og assistanse gis av Trondheim brann og redning (TBR).

Hvis det likevel skulle oppstå kritiske situasjoner i perioden hvor kontoret er stengt og som krever medvirkning av TBF kan vi nås på telefon 469 12 750.

Mvh

TBF administrasjon

Flere nyheter