MEDLEMSMØTE DEN 20. SEPTEMBER KL. 1900 PÅ LAND & STRAND PÅ GRILSTAD

Vel 40 personer hadde funnet veien til Grilstad og medlemsmøtet hvor brannmester og sjef for Brann- og sjøredning i Brannvesenet Roy Welle holdt foredrag om den nye brann- og redningsbåten som er et nytt tilskudd til redningstjenesten i fjorden. Brannvesenet stilte med den nye båten og det var stor interresse blandt medlemmene for den nye båten. En redigert versjon av foredraget vil bli tilgjengelig så snart vi får det tilsendt.

SKJELLSKRAPING PÅ GRILSTAD

Fløyteelementene på flytebrygger og utriggere på Grilstad har skjellvekst. Nå har vi inngått en avtale med et firma som høster disse blåskjellynglene for å sette de ut i oppdrett i Åfjord. De gjør jobben uten kostnader for TBF, så lenge de får skjellene. Det er en grei ordning så slipper vi å begynne med dette selv, noe som var nært forestående. Får dere øye på noen som fartrer rundt i havna og skraper skjell, så er det disse karene.

 

KULTURMINNEDAG PÅ FOSENKAIA

Lørdag 16. september markerer Kystlaget Kulturminnedagen på Fosenkaia med aktiviteter og utstillinger fra kl 11.

Vi stiller ut båter og veteranbiler, starter gamle motorer, og viser fram handverk, smiing og husflid.

Arrangementet er et samarbeid med lokale avdelinger av Norges husflidslag, Kafé Skuret, Motorkameratene, og Trøndelag Rutebilhistorisk Forening.

Av programmet kan vi nevne:

- Åpen smie

- Åpent handverksrom med husflid

- Åpent grønnskur med motorrom og restaurering av båter

NÅ STENGER SKANSENBRUA ATTER EN GANG

Vi har mottatt følgende melding:

SKANSEN BRU

Trondheim Havn har mottatt følgende informasjon fra Bane NOR. Se under

På Trondheim st. så skal det fra 2.9. kl. 06:35 - 4.9. kl. 05:40 være ett totalbrudd uten togtrafikk.

I denne perioden så skal det foregå ombygging av lokalt betjeningsanlegget for sikringsanlegget på stasjonen.

Dette medfører at Skansen bru og Nidelven bru ikke kan heves i dette tidsrommet.

Håper dette ikke medfører for store problemer.

Med vennlig hilsen

Bane NOR

TRONDHEIM TRIATLON. OPPFORDRING

Til alle medlemmer i Trondheim Båtforening:

Vi informerer om at Trondheim Triatlon gjennomføres søndag den 27.august med opptil 350 deltagere. Detaljer om arrangementet kan leses her: www.trondheimtriatlon.no

Det vil foregå en svømmeetappe mellom Munkholmen og Ilsvika fra kl.1100-1300. Svømmingen vil være omfavnet av kajakker og andre arrangementsbåter og det vil settes opp store bøyer som utøverne skal navigere etter. 

BLI MED PÅ DUGNAD

Hei alle medlemmer i TBF.

Vi skal male vaktboden i Gryta Syd innvendig kommende helg og savner folk til vaske/maledugnad. Begge dager kl 12 - 16, mat, drikke og kaffe serveres. Meld deg på til meg på mobil 920 97200. Du behøver ikke delta hele dagen. Blir vi mange nok blir det ei kort økt på oss alle.

Per Ivar Hals

Styremedlem TBF