Medlemsmøte den 6. april

Stort fremmøte og godt engasjement fra forsamlingen. Invitasjon om møte var spesielt rettet mot nye medlemmer og det var gledelig mange nye som hadde funnet veien til Fjordgata.

Tema for møtet var:

Byutvikling og samhandling med Kystlaget, holdning til flere bruer over kanalen.

Informasjon til nye medlemmer ved daglig leder Jan Terje Strømsnes. Se denne presentasjonen er vedlagt.

MEDLEMSMØTER I APRIL OG MAI

Styret avholder medlemsmøter i april og mai.

Onsdag 6. april kl 1900 – Fjordgata 30.

 1. Hvordan går det med levende havnemiljø hvis det bygges boliger for 50.000 og det utredes / planlegges flere broer for gående og sykler? Reaksjoner fra brukere av havna. v/ Olaf Hjelmeland.

 2. Er du ny som medlem i båtforeningen? Orientering om det å være medlem og det å ha båt i våre havner.

TILBAKEFLYTTING AV HAVNEANLEGGENE I KANALEN ER I FULL GANG

Nå er det meste av Gryta Syd på plass. Like over påske starter elektrikerne med få frem strøm til strømsøylene og rørlegger følger på. Det ble også lagt ut en bryggedel til i Kanal Vest fredag og vi regner med å bli ferdig med å legge ut bryggene i Kanal Vest før påske. Her er det meste av elanlegget oppgradert og den resternde delen blir montert fortløpende. Informasjon legges ut etter hvert som arbeidet skrider frem. Bildet viser Gryta Syd montert og nå med peleføringer.

TILBAKEFØRING AV HAVNEANLEGGENE I GRYTA STARTER I DAG

I dag torsdag 16.03. starter arbeidet med å tilbakeføre havneanleggene i Gryta. Det er anlegget på sørsiden mellom Lusparken og Jernbanebrua som legges tilbake først. Pelingen er ferdig og anleggene monteres med peleføringer. Produsenten av havneanlegget Kongensvoll Plast AS vil delta i monteringen med et par mann så det gå så fort som mulig. Like over påske kobles strøm og vann til og båtplassene kan tas i bruk igjen.

VANNET KOMMER TILBAKE ETTER PÅSKE

Vi begynner å koble til vannmålere og slår på vannet i havnene første uke over påske. Etter planen vil alle havnene få vannet tilbake i løpet av uke 14. I kanalen og Gryta tilkobles vannet etter hvert som havneanleggene monteres igjen. Vi beklager at vannet ikke er tilbake før påske, men usikkerhet rundt temperatur er årsaken til vi velger å vente til etter påske med å koble til.

TILDELING AV BÅTPLASSER 2016

Tildeling av nye båtplasser vil skje i månedskiftet april - mai eller så snart miljøprosjektet inne i byen er over.

Skal du søke om båtplass må dette gjøres fra "min side" etter innlogging. Skal du ikke ha båtplass enda vil du med ditt medlemsnummer opparbeide deg  ansiennitet som kommer til nytte den dagen du søker om båtplass.