NÅ STENGER SKANSENBRUA ATTER EN GANG

Vi har mottatt følgende melding:

SKANSEN BRU

Trondheim Havn har mottatt følgende informasjon fra Bane NOR. Se under

På Trondheim st. så skal det fra 2.9. kl. 06:35 - 4.9. kl. 05:40 være ett totalbrudd uten togtrafikk.

I denne perioden så skal det foregå ombygging av lokalt betjeningsanlegget for sikringsanlegget på stasjonen.

Dette medfører at Skansen bru og Nidelven bru ikke kan heves i dette tidsrommet.

Håper dette ikke medfører for store problemer.

Med vennlig hilsen

Bane NOR

TRONDHEIM TRIATLON. OPPFORDRING

Til alle medlemmer i Trondheim Båtforening:

Vi informerer om at Trondheim Triatlon gjennomføres søndag den 27.august med opptil 350 deltagere. Detaljer om arrangementet kan leses her: www.trondheimtriatlon.no

Det vil foregå en svømmeetappe mellom Munkholmen og Ilsvika fra kl.1100-1300. Svømmingen vil være omfavnet av kajakker og andre arrangementsbåter og det vil settes opp store bøyer som utøverne skal navigere etter. 

BLI MED PÅ DUGNAD

Hei alle medlemmer i TBF.

Vi skal male vaktboden i Gryta Syd innvendig kommende helg og savner folk til vaske/maledugnad. Begge dager kl 12 - 16, mat, drikke og kaffe serveres. Meld deg på til meg på mobil 920 97200. Du behøver ikke delta hele dagen. Blir vi mange nok blir det ei kort økt på oss alle.

Per Ivar Hals

Styremedlem TBF

MANGE FREMMØTTE PÅ KYSTKULTURDAGEN TIL KYSTLAGET.

Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF) og Trondheim Båtforening (TBF) var til stede og delte stand, representert med komunikasjonssjef Geir Giæver i KNBF, Per Ivar Hals styremedlem i KNBF region Trøndelag og styret i TBF, samt daglig leder i TBF Jan Terje Strømsnes. Til tross for noen regnbyger var det overraskende mange fremmøtte. KNBF og TBF arrangerte spørrekonkuranse med mange fine premier hvor alle fikk premie og det var til tider kø for å delta. Mange ønsket å vite hva KNBF står for og hvordan TBF ønsker å utvikle seg fremover. 

HAVNA UTENFOR SCANDIC NIDELVEN HOTELL, NIDELV NORD, ER REDUSERT

Hotellet skal utvide og piren nærmest Blomsterbrua må fjernes i tillegg til halvparten av hovedbrygga mot piren nedenfor i anleggsperioden. Skjøten på brygga er nedenfor den neste piren og skulle man dele i skjøten, måtte enda en pir fjernes og båtene flyttes andre steder. Det ble derfor besluttet å kutte brygga. Dette ble løst ved at mannskaper fra Falck plasserte oppblåsbare puter under brygga som egentlig benyttes til å berge trailerhengere. Putene løftet brygga ut av vannet og brygga ble kappet.

RESTAURERING AV VAKTBODEN ER INNE I SISTE FASE

Siste fase

Da er vi kommet så langt med restaureringen at vi faktisk ser slutten om ikke lenge.Boden har i tillegg til det som er nevnt tidligere nå fått på plass tak, takrenner og nedløp , og i går første strøk med maling.

Brannslukkingsapparat er på plass, ny varmeovn og nytt lyspunkt i taket på varmestua kom på plass i går.

Anbefaler på det sterkeste å ta seg en runde  nedover å se.

NÅ RESTAURERES VAKTBODEN

Den gamle vaktboden i Gryta Syd er nå under restaurering. Det var en tøff kamp under miljøprosjektet om å få beholde boden. Kommunen ville helst kondemnere den, men vi sto på vårt og til slutt fikk vi kommunens velsignelse til å ha den stående. Den måtte fjernes under miljøprosjektet Renere Havn og ble kjørt bot på natta  med politieskorte og lagret på Sandmoen til den skulle tilbake igjen. Fundamentet under boden måtte bort da spuntveggenn kom lengere ut i kanalen. Kommunen bekostet nye peler og fundament og nå vi boden få nye vinduer, nytt tak og nytt panel utvendig.

ØKENDE FOKUS PÅ VRAKING AV UTRANGERTE FRITIDSBÅTER

Hva gjør vi i fremtiden med utrangerte og kondemnable fritidsbåter?  Dette har blitt en problemstilling våre sentrtale politikere nå tar på alvor. Det er ca. 800.000 fritidbåter i Norge i dag og de eldste begynner å bli moden for å destrueres, men hvor og hvordan?  Trondhdeim Båtforening var som en av de strøste båtforeningene i Norge invitert til Stortinget  sammen en del andre sentrale aktører for å belyse problemene og finne mulige løsninger i dialog med politikerne.  Daglig leder i Trondhjeim Båtforening var til stede og er med i  prosessen i det videre arbeidet.