EN ENTUSIAST HAR FÅTT AVLØSNING.

Vår aktive styreleder Olaf Hjelmeland fikk avløsning på årsmøtet den 1. mars og kan se tilbake på en travel tid. Olaf startet sitt virke i foreningen som leder av kurs og opplæring i 2008. På årsmøte i 2009 ble han valgt til styreleder og hadde vervet i fire år frem til 2012. Olaf så de utfordringene foreningen sto overfor og satte i gang en omorganisering for å kunne møte fremtiden på en forsvarlig måte.

ÅRSMØTEDOKUMENTER 2017

Styret har begynt å legge ut årsmøtedokumenter for 2017. Tilgang krever innlogging og finnes under "Dokumenter" i menyfeltet til venstre. Dokumenter kan også hentes av medlemmer på klubbkontoret på Grilstad fra den 15. februar.