DRIVSTOFFSALGET STARTER LØRDAG DEN 28. MAI KL. 0800

Salg av drivstoff på Grilstad Småbåthavn starter lørdag den 28. mai. Pumpene åpnes kl . 0800. Drivstoffanlegget har kortautomat som tar Visa, Mastercard og ordinært bankkort. Foreløpig er det best å legge til på innsiden, men det kommer pullerter også på utsiden ganske snart. Det samme med vann. Det er fendring på begge sider. Vi gjør oppmerksom på at området er kameraovervåket fra flere kanter og film fra aktivitetene lagres i henhold til regelverket. 

LEDIGE BÅTPLASSER

Mange er i den tro at det er ventelister for å få båtplass, men vi har fremdeles ledige båtplasser både i byen og på Grilstad. Søknader om fast plass prioriteres fremfor kortidsleie. Skal du ha båtplass til sommeren er det nå du skal søke.