MEDLEMSMØTE DEN 7. SEPTEMBER KL. 1900

Møtet holdes i Fjordgata 30.

Vi får besøk av skadesjef Christian Lien fra Norske Sjø, Fender Marine AS som vil orientere om forsikringsordninger for båtfolket.

Videre vil styrets leder Olaf Hjelmeland orientere om gassinstallasjoner i fritidsbåt. 

Til slutt, div. foreningssaker.

Det blir ikke noen servering under møtet. 

Vel møtt

Styret