BESØK FRA KNBF PÅ SISTE MEDLEMSMØTE

Onsdag den 5. oktober var det medlemsmøte og denne gang på Panorama Hotell på Tiller med kaffe og vafler. Om lag 30 personer møtte opp og fikk høre generalsekretæt Endre Solvang i KNBF fortelle om de fordeler medlemmene har ved et kollektivt medlemskap i KNBF gjennom Trondheim Båtforening. KNBF har skrevet en artikkel om møtet som kan leses ved å følge lenken: http://knbf.no/nyheter/item/knbf-pa-medlemsmote-i-trondheim-batforening. I artikkelen fra KNBF står det at neste møte er den 8. desember.

SPØRREUNDERSØKELSE ER SENDT MEDLEMMENE I TBF

En spørreundersøkelse er nå sendt alle medlemmer av Trondheim Båtforening pr. epost. Hensikten med undersøkelsen er å kartlegge hvilket forhold og engasjement medlemmene har i Trondheim Båtforening (TBF), hva hver enkelt ønsker TBF skal være i fremtiden.  Bidragene er med å fortelle styret hva medlemmene anser som viktig og hva styret skal ha fokus på. Derfor er det fint om du som har mottatt undersøkelsen tar deg tid til å svare med en gang. For de som ikke benytter epost, kan undersøkelsen besvares ved oppmøte på klubbkontoret på Grilstad. Vi kan desverre ikke sende dette i posten.

MEDLEMSMØTE DEN 7. SEPTEMBER KL. 1900

Møtet holdes i Fjordgata 30.

Vi får besøk av skadesjef Christian Lien fra Norske Sjø, Fender Marine AS som vil orientere om forsikringsordninger for båtfolket.

Videre vil styrets leder Olaf Hjelmeland orientere om gassinstallasjoner i fritidsbåt. 

Til slutt, div. foreningssaker.

Det blir ikke noen servering under møtet. 

Vel møtt

Styret