TBF RYDDET STRANDA FRA GRILSTAD OG TIL LADEKAIA DEN 2. MAI

Vel 40 personer hadde møtt opp får å være med på å rydde stranda fra Grilstad til Ladekaia Restaurant hvor det ventet gratis og en fantastisk velsmakende kjøttsuppe. Søpla ble fraktet til Grilstad med en ATW hvor en kontainer på 20 kubikk ble fylt opp med alt fra plastposer, bildekk og restene av et par plastbåter som lå i fjæresteinene. Vi takker de 30 personene fra "Tjukkas Gjengen" som stilte opp og tok det meste. Vi fikk også besøk fra NRK som sendte direkte fra aksjonen.

Nidelv Bru reparasjonsarbeider sommer/høst 2018

I sommer(ca medio Juni) og til et stykke ut på høsten(ca medio Okt) skal det utføres omfattende vedlikeholdsarbeider på Nidelv vegbru. Nidelv vegbru ligger nært inntil Nidelv jernbanebru.

Det er kun på vegbrua det skal utføres arbeider. Det vil si at togtrafikken kan gå som normalt i hele anleggsperioden. Statens Vegvesen er byggherre for arbeidene som nå er ute på anbud. Entreprenør forventes å bli kontrahert i løpet av mai.

Båttrafikken vil bli berørt i hele arbeidsperioden.

96 MEDLEMMER MØTTE PÅ MEDLEMSMØTET SOM BLE HOLDT HOS SELFA AS. ET "STERKT" TALL!

Aldri før har så mange møtt på et medlemsmøte.  Det er ingen tvil om hva som fenger medlemmenes interesse. Fremmøtte fikk en omvisning på Selfa etter ombyggingen og etablering av den store verkstedhallen. Daglig leder Erik Ianssen presenterte tilbud for både vedlikehold og reparasjoner for båteierne. Etter omvisningen ute ble medlemmene samlet i plenum hvor verksmester på motorverkstedet Jan Tore Myren ga gode råd. Videre informerte Jan Lasse Eilertsen om risikoen ved skroggjennomføringer og nødvendigheten av kontroll før sesongen starter.

VANNFYLLING FØR PÅSKE

Hei!

Det er fremdeles frost i kummenne i byen og delvis på Grilstad, så vi beklager at vi ikke har greid å føre frem vann til alle før påske i år, men vi har ordnet det slik at det vil være mulig å fylle vann på drivstoffbrygga på Grilstad, fredag 23, mars 12.00 - 18.00, og onsdag 28. mars 12.00 - 16.00.

Hilsen Trondheim Båtforening

ÅRSMØTE I TBF 2018 ER TILBAKELAGT

Årsmøtet ble gjennomført med 28 fremmøtte medlemmer og i rolige former. Gjester var som i fjor autorisert regnskapsfører fra reghnskapshuset SMN og statsautorisert revisor fra Deloitte som presenterte regnskapet for 2017 og avga revisorberetningen. Fullstendig referat vil bli lagt ut på hjemmesiden under "Medlemsinformasjon" som krever innlogging, så snart dokumentet er godkjent og signert. 

SKAL DU HA BÅTPLASS PÅ GRILSTAD I ÅR, MÅ DU SØKE NÅ

Vi legger i disse dager ut utriggere på bunkersbrygga som gir plass til 32 båter i alle størrelser. Dette blir sannsynlig de eneste nye båtplassene som etableres inneværende år. Den som har planer om å kjøpe båt og ønsker plass på Grilstad, anbefales og søke nå. Den som søker må være medlem og søknad om medlemskap og båtplass gjøres fra hjemmesiden. Båtplass tildeles etter ansiennitet.  Plassene tildeles i slutten av mars.

Eventuelle spørsmål rettes til kontoret på tlf. 73 52 11 59, eller epost: post@trondheim-baatforening.no.