LEDIGE BÅTPLASSER

Mange er i den tro at det er ventelister for å få båtplass, men vi har fremdeles ledige båtplasser både i byen og på Grilstad. Søknader om fast plass prioriteres fremfor kortidsleie. Skal du ha båtplass til sommeren er det nå du skal søke.

NIDELV NORD HAR FÅTT NY FORANKRING

Belastingen på pirene i havna har til tider vært så stor at det har vært fare for at de skulle rive seg løs. Nå er det satt ned 4 stk. 75 kg. ploganker på hver av de to nederste pirene. Hvert anker tåler når de sitter godt en belastning på over fire tonn. Trossene er byttet ut med kjettinger. Piren nærmest Blomsterbrua skal bort så snart vi finner alternative plasser til de som ligger der, da den stenger for farleden opp elva. Dette som følge av pålegg fra Trondheim Havn. Bildet viser type anker, men de som er benyttet er vesentlig mindre.

TILBAKEFLYTTING AV BÅTER ETTER MILJØPROSJEKTET RENERE HAVN HAR NÅ STARTET

Alle som har båtplasser mellom Jernbanebrua og Vaktboden i Gryta kan nå flytte tilbake til sine plasser. Flere av de som har fast plass i Kanal Vest kan nå flytte tilbake. De det gjelder i første omgang har fått tilsendt epost hvor plassnumrene som kan flyttes tilbake til er oppgitt. Meldingene er sendt ut på epost. Hvis noen ikke har lest eller mottatt epost kan meldingene som er sendt ut før helga leses i vedlegget. Vi anmoder dere som kan flytte om å gjøre dette snarest da noen venter på de plassene dere nå ligger på.