Gryta Nord

 Gryta Nord er den havna som ligger mellom Brattørbrua og Jernbanebrua på nordsiden av Kanalen. I denne havna er det nå 84 båtplasser etter at flytebryggene ble skiftet ut høsten 2007. Nummereringen starter med nr. 1 ved Brattørbrua, og der er også nedgangen til havna. 

Organisasjonen

Org. nr: 972 420 972

Trondheim Båtforening er en frivillig ideell organisasjon som driver etter non-profit prinsippet. For å holde de lave priser både på innskudd og havneleie er vi avhengige av at så mange som mulig deltar i våre dugnader eller bidrar på annen måte.

Organisasjonskartet vårt ble derfor litt uvanlig jfr. vedlegg, fordi lederne av de forskjellige komiteene jfr. vedlegg sitter i styret. Komitelederne bestiller tjenester av administrasjonen, mens komitelederne sørger for gjennomføring av dugnader

Torsdagstreffen

 

Torsdagstreffen er en videreføring av en tradisjon seniorene hadde i klubbhuset på Ringve hver torsdag. Brygga er nå solgt og vi må finne et annet lokale for å videreføre tradisjonen. Det kan derfor bli et lite opphold til vi finner et nytt lokale men inntil videre møtes pensjonistene i Hornemannsgården.

 

 

Nå skrives historie

Etter drøye to år med innsamling av historisk materiale hvor flere av våre medlemmer har bidratt, startet jakten i fjor høst med å finne en person til å skrive historien om Trondheim Båtforening. Til alt hell kom vi på nyåret i kontakt med journalist og historiker Per Christiansen som syntes temaet var så interessant at han sa seg villig til å skrive historien.

 

Gryta Syd

Havna som heter Gryta Syd ligger på sydsiden av Kanalen. Havna strekker seg fra Brattørbrua og til et stykke vest for Jernbanebrua (plass nr.2 er nærmest Brattørbrua). I Gryta Syd er det 140 båtplasser. Bryggene i Gryta Syd ble skiftet ut våren 2008.

Nedgangene til havna er ved Brattørbrua og på vestsida av Jernbanebrua.

TMV-Odden

Havna er 110 meter lang og er beregnet for 7 av de største båtene langs brygga. På innsida er det utliggere med plass til 9 båter.