Gryta Syd

Havna som heter Gryta Syd ligger på sydsiden av Kanalen. Havna strekker seg fra Brattørbrua og til et stykke vest for Jernbanebrua (plass nr.2 er nærmest Brattørbrua). I Gryta Syd er det 140 båtplasser. Bryggene i Gryta Syd ble skiftet ut våren 2008.

Nedgangene til havna er ved Brattørbrua og på vestsida av Jernbanebrua.

TMV-Odden

Havna er 110 meter lang og er beregnet for 7 av de største båtene langs brygga. På innsida er det utliggere med plass til 9 båter.