Torsdagstreffen

 

Torsdagstreffen er en videreføring av en tradisjon seniorene hadde i klubbhuset på Ringve hver torsdag. Brygga er nå solgt og vi må finne et annet lokale for å videreføre tradisjonen. Det kan derfor bli et lite opphold til vi finner et nytt lokale men inntil videre møtes pensjonistene i Hornemannsgården.

 

 

Nå skrives historie

Etter drøye to år med innsamling av historisk materiale hvor flere av våre medlemmer har bidratt, startet jakten i fjor høst med å finne en person til å skrive historien om Trondheim Båtforening. Til alt hell kom vi på nyåret i kontakt med journalist og historiker Per Christiansen som syntes temaet var så interessant at han sa seg villig til å skrive historien.

 

Gryta Syd

Havna som heter Gryta Syd ligger på sydsiden av Kanalen. Havna strekker seg fra Brattørbrua og til et stykke vest for Jernbanebrua (plass nr.2 er nærmest Brattørbrua). I Gryta Syd er det 140 båtplasser. Bryggene i Gryta Syd ble skiftet ut våren 2008.

Nedgangene til havna er ved Brattørbrua og på vestsida av Jernbanebrua.

TMV-Odden

Havna er 110 meter lang og er beregnet for 7 av de største båtene langs brygga. På innsida er det utliggere med plass til 9 båter.