BÅT TIL SOMMEREN? TA BÅTFØRERPRØVEN

KURSPLAN VINTER/VÅR 2016: 

 

VHF: Alle kurs avholdes: GETEK/Sveberg Teknosenter, Stavsjøveien 23, 7550 Hommelvik

Lørdag 30/1 kl. 0900-1900 inkl eksamen samme dag

Lørdag 27/2  kl.0900-1900 inkl eksamen samme dag

Lørdag   2/4 kl. 0900-1900 inkl eksamen samme dag.

Lørdag 30/4 kl. 0900-1900 inkl eksamen samme dag

Lørdag   7/5 kl. 0900-1900 inkl eksamen samme dag

Lørdag 18/6 kl. 0900-1900 inkl eksamen samme dag

 

 

Arrangementkomiteen

  Komiteen tar seg av foreningens sosiale aktiviteter som omfatter blant annet:   Medlemsmøter Pubben Komitèfester Årsfest Torsdagstreffen Andre sosiale innslag

 

Arrangement blir annonsert på forsiden under "Hva skjer" og under menyen Arrangement

Medlemsfordeler

Er du medlem i Trondheim Båtforening kan du nyte godt av følgende medlemsfordeler:

Gunstig abonnement på parkering i Sandgata parkeringshus.

For 2017 gjelder følgende priser for medlemmer i TBF.

Årsabonnement kr. 5.200. 

Halvår fra 1.4 - 1-10. kr. 2500

Pr.. mnd. kr. 625

Ta kontakt med kontoret for avtale.

Opparbeidelse av ansiennitet for å få båtplass

 

15 % rabatt på mat hos Egon Søndre. Må dokumenteres med medlemsbevis i kassa. Medlemsbevis får du ved å henvende deg til kontoret

 

Dokkbassenget

  Dokkbassenget har 28 båtplasser som starter med nr. 1 innerst ved Solsiden, med stigende nummer vestover. Ingen plasser er ledige.
Alle som har båt her, har skrevet under på at det ikke skal lages unødig bråk eller motorstøy på sen kveld/natt av hensyn til beboerne rundt havnen.

Opplag vedlikehold

Vi har desverre ikke noen opplagsplass eller serviceområde for vedlikehold. Vi jobber med saken og er godt i gang med å etablere en avtale med Stadsbygd Båtsenter når det gjelder vinteropplag og service, men vi ser også på muligheten til å kunne inngå samarbeid med noen av de andre båtforeningene i Trøndelag.