BÅT TIL SOMMEREN? TA BÅTFØRERPRØVEN

KURSPLAN VINTER/VÅR 2016: 

 

VHF: Alle kurs avholdes: GETEK/Sveberg Teknosenter, Stavsjøveien 23, 7550 Hommelvik

Lørdag 30/1 kl. 0900-1900 inkl eksamen samme dag

Lørdag 27/2  kl.0900-1900 inkl eksamen samme dag

Lørdag   2/4 kl. 0900-1900 inkl eksamen samme dag.

Lørdag 30/4 kl. 0900-1900 inkl eksamen samme dag

Lørdag   7/5 kl. 0900-1900 inkl eksamen samme dag

Lørdag 18/6 kl. 0900-1900 inkl eksamen samme dag

 

 

Arrangementkomiteen

  Komiteen tar seg av foreningens sosiale aktiviteter som omfatter blant annet:   Medlemsmøter Pubben Komitèfester Årsfest Torsdagstreffen Andre sosiale innslag

 

Arrangement blir annonsert på forsiden under "Hva skjer" og under menyen Arrangement

Medlemsfordeler

Er du medlem i Trondheim Båtforening kan du nyte godt av følgende medlemsfordeler:

Gunstig abonnement på parkering i Sandgata parkeringshus.

For 2017 gjelder følgende priser for medlemmer i TBF.

Årsabonnement kr. 5.200. 

Halvår fra 1.4 - 1-10. kr. 2500

Pr.. mnd. kr. 625

Ta kontakt med kontoret for avtale.

Opparbeidelse av ansiennitet for å få båtplass

 

15 % rabatt på mat hos Egon Søndre. Må dokumenteres med medlemsbevis i kassa. Medlemsbevis får du ved å henvende deg til kontoret

 

Dokkbassenget

  Dokkbassenget har 28 båtplasser som starter med nr. 1 innerst ved Solsiden, med stigende nummer vestover. Ingen plasser er ledige.
Alle som har båt her, har skrevet under på at det ikke skal lages unødig bråk eller motorstøy på sen kveld/natt av hensyn til beboerne rundt havnen.

Opplag vedlikehold

Vi har desverre ikke noen opplagsplass eller serviceområde for vedlikehold. Vi jobber med saken og er godt i gang med å etablere en avtale med Stadsbygd Båtsenter når det gjelder vinteropplag og service, men vi ser også på muligheten til å kunne inngå samarbeid med noen av de andre båtforeningene i Trøndelag.

 

 

Skansen Marina

Skansen Marina ligger like ved havna som Trondhjems Seilforening har ute på Skansen. I dag er det 54 plasser i denne havna etter at 7 stk ble ferdigstilt i 2008. 
Skansen Marina er veldig populær blant våre medlemmer og det er svært få som sier opp plassene sine. Pga dette er ventetiden på båtplass i denne havna lenger enn i de andre havnene våre og man må kanskje påregne å vente i opptil fem år for å få plass her.

Kanal Vest

 Havna som heter Kanal Vest ligger ved siden av parkeringshuset i Sandgata. Dette er den havna der de fleste seilbåtene er plassert pga de her kun trenger å passere Skansen bru for å komme ut av kanalen. Etter at Skansen bru ble stengt høsten 2006, må båtene passere østover i kanalen og ut i elva for å komme seg ut i fjorden. 

Øvre Elvehavn

Havna Øvre Elvehavn ligger på sydsiden av Bakke Bru, på siden av Fische-bygget. I denne havna er det 49 båtplasser. 
Bryggene på Øvre Elvehavn ble skiftet ut høsten 2008, noe som medførte et stort ansiktsløft for havna.

Nedre Elvehavn

 Nedre Elvehavn ligger som navnet sier på Nedre Elvehavn, på siden av boligblokkene der. Denne havna har 70 plasser. 

Bryggene på Nedre Elvehavn ble skiftet ut i mai 2006, noe som medførte et stort ansiktsløft for havna.
Nedre Elvehavn har felles nedgang med havna i Dokkbassenget helt innerst i dokka, og en øverst vis a vis Ørens Kro.

Nidelv Marina

 Nidelv Marina er den havna som ligger rett nord for Bakke Bru. Her er det 65 båtplasser. Nedgangen til havna ligger mellom de to innerste bryggene, ganske nærme Bakke bru.

De to nordligste bryggene i Nidelv Marina ble skiftet i juni 2006, og resten av bryggene i 2008.