Uværet skaper problemer

Landgang henger i løse luften

Landgangen i Kanal Vest mellom parkeringshuset og turistforeningen har hengt seg fast på høyvann i en bolt som stikker ut fra veggen. Så snart det blir høyvann igjen i løpet av dagen, vil landgangen bli heist på plass.

Snøfokk og kulde har også medført at låser til havnene har frosset og det er omtrent umulig å få inn nøkkelen.

 

TBF delaktig i et forskningsprosjekt

Lyttestasjoner er satt ut i flere av havnene.   Det er plasset ut 4 lyttestasjoner fra noen av flytebryggene..
To henger fra Skansen Marina og to henger fra Nidelv Marina (nedstrøms for bakke Bru).

Det er satt et et lite laminert skilt (visitkortstørrelse) med informasjon og kontaktopplysninger på bryggekanten utfor hver lyttestasjon.
Om de henger i veien nu eller senere så ta kontakt med klubbkontoret. Av hensyn til utstyret og forskningsprosjektet er det ikke ønskelig at noen andre en de som driver med dette flytter på dem.

Oppsynsmenn

Her er liste over oppsynsmenn for havnene for 2020. Oppsynsmenn har tilsyn med havnene og rapporterer avvik til administrasjonen. Oppdager du noe som krever en snarlig aksjon, kan du kontakte oppsynsmann for den aktuelle havna.

 

 

SUK - en liten selvangivelse

Styreleder Olaf Hjelmeland i Trondheim Båtforening er også leder for Sikkerhets- og Utdanningskomiteen i Kongelig Norsk Båtforbund

Sikkerhets- og Utdanningskomiteen (SUK) er oppnevnt av Forbundsstyret. Navnet
forteller en del, men det kan være nyttig å bruke noen ord på hva vi driver med, eller
rettere sagt hva vi skal drive med siden vi betrakter oss ennå å være i en oppstartfase.

Klikk  på lenken og les mere.

http://knbf.no/archives/2011/01/suk_en_liten_se.php

TBF`s styre

Styrets leder:   Olaf Hjelmeland. Tlf. 901 66 323. Epost: olaf.hjelmeland@imci.org

Styremedlem: Tore S. Jørgensen

Styremedlem: Jens-Christian Hørløck

Styremedlem: Joakim Sandnes

Ønsker du å komme i kontakt med styret, kan du kontakte styrets leder.