Skansen Marina

Skansen Marina ligger like ved havna som Trondhjems Seilforening har ute på Skansen. I dag er det 54 plasser i denne havna etter at 7 stk ble ferdigstilt i 2008. 
Skansen Marina er veldig populær blant våre medlemmer og det er svært få som sier opp plassene sine. Pga dette er ventetiden på båtplass i denne havna lenger enn i de andre havnene våre og man må kanskje påregne å vente i opptil fem år for å få plass her.

Kanal Vest

 Havna som heter Kanal Vest ligger ved siden av parkeringshuset i Sandgata. Dette er den havna der de fleste seilbåtene er plassert pga de her kun trenger å passere Skansen bru for å komme ut av kanalen. Etter at Skansen bru ble stengt høsten 2006, må båtene passere østover i kanalen og ut i elva for å komme seg ut i fjorden. 

Øvre Elvehavn

Havna Øvre Elvehavn ligger på sydsiden av Bakke Bru, på siden av Fische-bygget. I denne havna er det 49 båtplasser. 
Bryggene på Øvre Elvehavn ble skiftet ut høsten 2008, noe som medførte et stort ansiktsløft for havna.

Nedre Elvehavn

 Nedre Elvehavn ligger som navnet sier på Nedre Elvehavn, på siden av boligblokkene der. Denne havna har 70 plasser. 

Bryggene på Nedre Elvehavn ble skiftet ut i mai 2006, noe som medførte et stort ansiktsløft for havna.
Nedre Elvehavn har felles nedgang med havna i Dokkbassenget helt innerst i dokka, og en øverst vis a vis Ørens Kro.

Nidelv Marina

 Nidelv Marina er den havna som ligger rett nord for Bakke Bru. Her er det 65 båtplasser. Nedgangen til havna ligger mellom de to innerste bryggene, ganske nærme Bakke bru.

De to nordligste bryggene i Nidelv Marina ble skiftet i juni 2006, og resten av bryggene i 2008. 

Royal Garden

 Royal Garden ligger på nordsiden av Bakke bro ved hotellet Royal Garden. Havneanlegget ble ferdigstilt i oktober 2007 og består av ialt ca 75 båtplasser. Det er nedgang fra Honnørbrygga.

 

Gryta Nord

 Gryta Nord er den havna som ligger mellom Brattørbrua og Jernbanebrua på nordsiden av Kanalen. I denne havna er det nå 84 båtplasser etter at flytebryggene ble skiftet ut høsten 2007. Nummereringen starter med nr. 1 ved Brattørbrua, og der er også nedgangen til havna. 

Organisasjonen

Org. nr: 972 420 972

Trondheim Båtforening er en frivillig ideell organisasjon som driver etter non-profit prinsippet. For å holde de lave priser både på innskudd og havneleie er vi avhengige av at så mange som mulig deltar i våre dugnader eller bidrar på annen måte.

Organisasjonskartet vårt ble derfor litt uvanlig jfr. vedlegg, fordi lederne av de forskjellige komiteene jfr. vedlegg sitter i styret. Komitelederne bestiller tjenester av administrasjonen, mens komitelederne sørger for gjennomføring av dugnader