En utfordrende vinter

 

To ganger på under et år har isen ødelagt havna i Øvre Elvehavn overfor Bakke bro. Store is og snømasser har lagt seg på bryggene og forårsaket en god del skader. Strømmen har gått i flere havner både titt og ofte og vår leverandør på el.arbeid Berg & Wigum AS har i perioder daglig vært på en eller annen av våre havner og sørget for at strømmen har kommet tilbake. Landganger har opptil flere ganger falt i vannet, men vi har fått de opp igjen.

Historien om Trondheim Båtforening

Den 1. september 2010 vedtok et enstemig årsmøte å omorganisere Trondheim Båtforening (TBF) og ansette daglig leder. Selv om TBF fortsetter å være en ideel organisasjon går vi over i ei ny tid med en litt annen driftsform. TBF har kommet til et vendepunkt og i den forbindelse så man verdien i å få skrevet historien om TBF frem til dette skiftet, Boka er skrevet av historiker og journalist i Adresseavisen, Per Christiansen og har blitt en meget interessant og fenglsende historie som er illustrert med en rekke fotografier.

Kurs

All informasjon til medlemmene legges ut på vår hjemmeside under Medlemsinformasjon.

Du må være registrert medlem for å lese denne informasjonen.

Generell informasjon ligger på forsiden.