MEDLEMSMØTE DEN 7. SEPTEMBER KL. 1900

Møtet holdes i Fjordgata 30.

Vi får besøk av skadesjef Christian Lien fra Norske Sjø, Fender Marine AS som vil orientere om forsikringsordninger for båtfolket.

Videre vil styrets leder Olaf Hjelmeland orientere om gassinstallasjoner i fritidsbåt. 

Til slutt, div. foreningssaker.

Det blir ikke noen servering under møtet. 

Vel møtt

Styret

ER DU BEVISST PÅ HVA DU FYLLER PÅ TANKEN?

Drivstoffkvaliteten er ikke den samme overalt. Drivstoff har ulike kvaliteter og produktstandarder. Har du en moderne common rail dieselmotor, må du fylle drivstoff av kvaliteten EN 590. Det hender marinaene tilbyr billig diesel som ikke alltid er tilpasset moderne motorer, såkalt marinediesel. Dette er diesel som brukes på litt store båtmotorer.  Det er derfor spesielt viktig at du som båteier stiller spørmål om hva som er på pumpene. Feil dieselkvalitet kan på sikt få store konsekvenser for motoren - som ikke alltid dekkes av garantien. 

Kilde: Båtens Verden Nr. 3 - 2016