DAGLIG LEDER I TRONDHEIM BÅTFORENING GÅR OVER I EN ANNEN VIRKSOMHET FRA 1. APRIL 2020.

Hei, alle medlemmer! 

Etter mange års uvurderlig innsats for Trondheim Båtforening, har dessverre Jan Terje Strømsnes meddelt styret at han ønsker å fratre stillingen som daglig leder for foreningen med virkning fra 1. april 2020. Etter flere år med omfattende havneutvikling og -utbygging, går vi nå over i en mer ordinær driftsfase. Styret vil i den anledning snarlig kunngjøre en stillingsutlysning i tråd med det som anses å være det fremtidige behovet for en leder i Trondheim Båtforening. 

Jens-Christian Hørløck

Styreleder 

VI REDUSERER HAVNEANLEGGET UTENFOR ROYAL GARDEN HOTEL

Havneanlegget utenfor hotellet har i flere år ligget på dispensasjon fra reguleringsplanen. Vi har mottatt flere henvendelser fra Brannvesenet og Trondheim Havn gjennnom flere år om at anlegget er til hinder for trafikken i elva, men ikke noe krav om fjerning. Spesielt trangt er det for brannsprøyta som får problemer hvis de møter andre båter. Vi etterkommer nå ønsket og fjerner pirene. Vi håper vi kan ha den langsgående hovedbrygga liggende til hotellet eventuelt starter utbygging.        Foto. Per Ivar Hals

TRONDHEIM TRIATLON

Uvanlig trafikk på Trondheimsfjorden søndag den 25. august. Da har Trondheim Triatlonklubb aktiviteter på fjorden.

Det forventes 170 svømmere mellom Munkholmen og Ilsvika, fulgt av 10-15 kajakker og 4 motorbåter. Startskuddet blir gitt kl.1100 fra stranden på Munkholmen og siste mann skal være ut av vannet kl.1230.

Skal du ut med båten denne dagen, er det viktig å være oppmerksom.