VANNÅPNING

 

 

Vi har nå åpnet vannet på Grilstad, og om noen ser dryppende kraner, så ikke steng dem. Dette er for at det ikke fryse til ved eventuell nattefrost.

Vi har tradisjon for å åpne vannet før påske, og dette vil også bli gjort i byen i løpet av neste uke.

Med dette ønsker vi alle en god påske .

Med hilsen

Trondheim Båtforening

ENDREDE ÅPNINGSTIDER FOR SKANSEN BRU?

På grunn av dagens situasjon i forhold til Coronavirus og bemanning, kan det bli aktuelt å endre rutinene – åpningstidene for Skansen Bru. Dersom bemanningssituasjonen endrer seg vil dette kunne bli gjennomført med varsel på 1-2 døgn. Dette er ment som et forhåndsvarsel slik at dersom dette blir aktuelt.Vi ber dere derfor om å følge ekstra med på vår hjemmeside www.trondheimhavn.no i tiden fremover.

Mvh

Sølvi Frengen

Trafikkinspektør, Trondheim Havn

KORONAVIRUSET

VI FØLGER TRONDHEIM KOMMUNES ANBEFALING OM Å BEGRENSE TILGANG TIL KONTORER/BEDRIFTER UTEN AT DET STRENGT TATT ER NØDVENDIG. VI OPPFORDRER DERFOR ALLE SOM ØNSKER KONTAKT MED FORENINGEN OM Å RINGE ELLER SENDE EPOST. KONTORET VIL FOR DET MESTE AV TIDEN VÆRE STENGT.  DETTE GJELDER I FØRSTE OMGANG TIL DEN 1. APRIL. 

TLF. 73 52 11 59. EPOST. post@trondheim-baatforening.no

HILSEN TRONDHEIM BÅTFORENING

BESNSINPUMPA PÅ GRILSTAD ER I DRIFT IGJEN

Etter springfloa har vi hatt en grundig gjennomgang og service på drivstoffpumpene på Grilstad. Bensinpumpa har vi viet ekstra oppmerksomhet da en person dukket opp på kontoret og påsto det var vann i bensinen. Vi har derfor holdt anlegget stengt inntil innholdet på tanken var analysert av Analysesenteret AS. Vi har i dag mottatt resultatet og de kan garantere at det ikke er spor av vann eller annen forurensing i bensinen på Grilstad. Pumpen er nå i drift igjen.

BENSINPUMPA PÅ GRILSTAD ER I DRIFT IGJEN

Etter springfloa har vi hatt en grundig gjennomgang og service på drivstoffpumpene på Grilstad. Bensinpumpa har vi viet ekstra oppmerksomhet da en person dukket opp på kontoret og påsto det var vann i bensinen. Vi har derfor holdt anlegget stengt inntil innholdet på tanken var analysert av Analysesenteret AS. Vi har i dag mottatt resultatet og de kan garantere at det ikke er spor av vann eller annen forurensing i bensinen på Grilstad. Pumpen er nå i drift igjen.

DIESELPUMPA PÅ GRILSTAD ER SATT I DRIFT IGJEN

Vi mangler noen releer/koblinger til bensinpumpa så den vil være ute av drift til vi får de delene som er bestilt. Den høye vannstanden vi har hatt i det siste har forårsaket mulig skade på  kabler til anlegget. Vi tar ikke sjansen på å sette bensinpumpa  i drift før vi er helt sikre på at alt er i orden. Derfor forblir det stengt til forbedringer er gjennomført. Regner med å åpne i løpet av uke 9, men dieselpumpa er sjekket og er i drift igjen.

MARITIM SIKKERHETSDAG 2020

Vi gjentar suksessen fra i fjor og søker etter frivillige til en ny Nasjonal Maritim Sikkerhetsdag søndag 14.juni fra kl.11.00-16.00. 

Erfaringen fra i fjor var så gode at KNBF sentralt gjør dette til et nasjonalt maritimt sikkerhets hovedarrangement.

I år blir det enda flere aktører og vi har stort behov for frivillige. 

Arrangementet blir spisset mot forebygging, redning og livreddende førstehjelp.

Alle som deltar får en lunsj-kupong på kr 250,- på Flipper kafe.