MANGE FREMMØTTE PÅ KYSTKULTURDAGEN TIL KYSTLAGET.

Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF) og Trondheim Båtforening (TBF) var til stede og delte stand, representert med komunikasjonssjef Geir Giæver i KNBF, Per Ivar Hals styremedlem i KNBF region Trøndelag og styret i TBF, samt daglig leder i TBF Jan Terje Strømsnes. Til tross for noen regnbyger var det overraskende mange fremmøtte. KNBF og TBF arrangerte spørrekonkuranse med mange fine premier hvor alle fikk premie og det var til tider kø for å delta. Mange ønsket å vite hva KNBF står for og hvordan TBF ønsker å utvikle seg fremover. 

HAVNA UTENFOR SCANDIC NIDELVEN HOTELL, NIDELV NORD, ER REDUSERT

Hotellet skal utvide og piren nærmest Blomsterbrua må fjernes i tillegg til halvparten av hovedbrygga mot piren nedenfor i anleggsperioden. Skjøten på brygga er nedenfor den neste piren og skulle man dele i skjøten, måtte enda en pir fjernes og båtene flyttes andre steder. Det ble derfor besluttet å kutte brygga. Dette ble løst ved at mannskaper fra Falck plasserte oppblåsbare puter under brygga som egentlig benyttes til å berge trailerhengere. Putene løftet brygga ut av vannet og brygga ble kappet.

RESTAURERING AV VAKTBODEN ER INNE I SISTE FASE

Siste fase

Da er vi kommet så langt med restaureringen at vi faktisk ser slutten om ikke lenge.Boden har i tillegg til det som er nevnt tidligere nå fått på plass tak, takrenner og nedløp , og i går første strøk med maling.

Brannslukkingsapparat er på plass, ny varmeovn og nytt lyspunkt i taket på varmestua kom på plass i går.

Anbefaler på det sterkeste å ta seg en runde  nedover å se.

NÅ RESTAURERES VAKTBODEN

Den gamle vaktboden i Gryta Syd er nå under restaurering. Det var en tøff kamp under miljøprosjektet om å få beholde boden. Kommunen ville helst kondemnere den, men vi sto på vårt og til slutt fikk vi kommunens velsignelse til å ha den stående. Den måtte fjernes under miljøprosjektet Renere Havn og ble kjørt bot på natta  med politieskorte og lagret på Sandmoen til den skulle tilbake igjen. Fundamentet under boden måtte bort da spuntveggenn kom lengere ut i kanalen. Kommunen bekostet nye peler og fundament og nå vi boden få nye vinduer, nytt tak og nytt panel utvendig.

ØKENDE FOKUS PÅ VRAKING AV UTRANGERTE FRITIDSBÅTER

Hva gjør vi i fremtiden med utrangerte og kondemnable fritidsbåter?  Dette har blitt en problemstilling våre sentrtale politikere nå tar på alvor. Det er ca. 800.000 fritidbåter i Norge i dag og de eldste begynner å bli moden for å destrueres, men hvor og hvordan?  Trondhdeim Båtforening var som en av de strøste båtforeningene i Norge invitert til Stortinget  sammen en del andre sentrale aktører for å belyse problemene og finne mulige løsninger i dialog med politikerne.  Daglig leder i Trondhjeim Båtforening var til stede og er med i  prosessen i det videre arbeidet.

KYSTVERKET MONTERER LYS OG INNSEILINGSMERKER PÅ GRILSTAD

Trondheim Båtforening har i lengere tid vært i dialog med Kystverket om å få montert markeringslys og seilingsmerker ved innseilingen på Grilstad. Vi hart hatt god hjelp av vårt medlem Jon Petter Myklebust som bor i båt på Grilstad og jobber i Kystverket. For Jon Petter har dette vært et viktig dugnadsoppdrag som han har løst på en utmerket måte, men det har tatt nesten et år før vi fikk gjennomslag. En stor takk til Jon Petter for innsatsen. Seilingsmerker ved  innseilingen på Grilstad har lenge vært etterlengtet da flere har hatt problemer med å finne innseilingen i mørket og i gråvær.

TBF LEGGER UT FLERE BÅTPLASSER PÅ GRILSTAD I LØPET AV MAI

Etterspørselen etter båtplasser er økende og de 57 plassene som ble lagt ut i februar - mars i år, er nå belagt. TBF legger ut en ny pir i indre basseng med 34 nye båtplasser. Plassene er fordelt på 3 og 4 m breddeplasser. Den nye piren er pir 13 og er siste del av utbyggingen i indre basseng. På sydsiden i ytre basseng er utbyggingen allerede fullført. Videre utbygging blir nordsiden i ytre basseng, men det vil være omfattende klargjøringsarbeider som må til før vi kan starte der, så det blir neppe noen videre utbygging neste år.

TEMAKVELD OM VEDLIKEHOLD AV BATTERIER DEN 25. APRIL

Trondheimsfjordens Båtunion inviterer til temakveld om behandling av  batteri, typer, lagring, lading, typer ladere m.m.

Sted: Holsand Kai på Skogn den 25.april. Kl. 1800. Vinklingen er mot båtfolket . Skandinavisk Batteri import er ansvarlig for det faglige . 

Gratis inngang/kaffe. Se vedlagt invitasjon.

Hilsen Trondheimsfjorden Båtunion v/ Pål Austeen 90147531. Ekne Småbåthavn