NÅ RESTAURERES VAKTBODEN

Den gamle vaktboden i Gryta Syd er nå under restaurering. Det var en tøff kamp under miljøprosjektet om å få beholde boden. Kommunen ville helst kondemnere den, men vi sto på vårt og til slutt fikk vi kommunens velsignelse til å ha den stående. Den måtte fjernes under miljøprosjektet Renere Havn og ble kjørt bot på natta  med politieskorte og lagret på Sandmoen til den skulle tilbake igjen. Fundamentet under boden måtte bort da spuntveggenn kom lengere ut i kanalen. Kommunen bekostet nye peler og fundament og nå vi boden få nye vinduer, nytt tak og nytt panel utvendig.

ØKENDE FOKUS PÅ VRAKING AV UTRANGERTE FRITIDSBÅTER

Hva gjør vi i fremtiden med utrangerte og kondemnable fritidsbåter?  Dette har blitt en problemstilling våre sentrtale politikere nå tar på alvor. Det er ca. 800.000 fritidbåter i Norge i dag og de eldste begynner å bli moden for å destrueres, men hvor og hvordan?  Trondhdeim Båtforening var som en av de strøste båtforeningene i Norge invitert til Stortinget  sammen en del andre sentrale aktører for å belyse problemene og finne mulige løsninger i dialog med politikerne.  Daglig leder i Trondhjeim Båtforening var til stede og er med i  prosessen i det videre arbeidet.

KYSTVERKET MONTERER LYS OG INNSEILINGSMERKER PÅ GRILSTAD

Trondheim Båtforening har i lengere tid vært i dialog med Kystverket om å få montert markeringslys og seilingsmerker ved innseilingen på Grilstad. Vi hart hatt god hjelp av vårt medlem Jon Petter Myklebust som bor i båt på Grilstad og jobber i Kystverket. For Jon Petter har dette vært et viktig dugnadsoppdrag som han har løst på en utmerket måte, men det har tatt nesten et år før vi fikk gjennomslag. En stor takk til Jon Petter for innsatsen. Seilingsmerker ved  innseilingen på Grilstad har lenge vært etterlengtet da flere har hatt problemer med å finne innseilingen i mørket og i gråvær.

TBF LEGGER UT FLERE BÅTPLASSER PÅ GRILSTAD I LØPET AV MAI

Etterspørselen etter båtplasser er økende og de 57 plassene som ble lagt ut i februar - mars i år, er nå belagt. TBF legger ut en ny pir i indre basseng med 34 nye båtplasser. Plassene er fordelt på 3 og 4 m breddeplasser. Den nye piren er pir 13 og er siste del av utbyggingen i indre basseng. På sydsiden i ytre basseng er utbyggingen allerede fullført. Videre utbygging blir nordsiden i ytre basseng, men det vil være omfattende klargjøringsarbeider som må til før vi kan starte der, så det blir neppe noen videre utbygging neste år.

TEMAKVELD OM VEDLIKEHOLD AV BATTERIER DEN 25. APRIL

Trondheimsfjordens Båtunion inviterer til temakveld om behandling av  batteri, typer, lagring, lading, typer ladere m.m.

Sted: Holsand Kai på Skogn den 25.april. Kl. 1800. Vinklingen er mot båtfolket . Skandinavisk Batteri import er ansvarlig for det faglige . 

Gratis inngang/kaffe. Se vedlagt invitasjon.

Hilsen Trondheimsfjorden Båtunion v/ Pål Austeen 90147531. Ekne Småbåthavn

PÅSKEPRISER PÅ DRIVSTOFF

Påsken er her og med det starter båtsesongen. For å få en fin start på begge deler vil det være tilbudspriser på diesel og bensin på Grilstad fra fredag 7. april, til og med 2. påskedag. Pris på farget diesel kr. 9,50 pr. liter og bensin 95 okt. kr. 13,98 pr. liter.

Vi ønsker alle en riktig GOD PÅSKE.

Hilsen Trondheim Båtforening.

NYE BÅTPLASSER PÅ GRILSTAD NÆR UTLEID

Etterspørselen etter båtplasser er økende og særlig på Grilstad er det rift om plassene. Snart er alle de 57 nye båtplassene utleid og vi vurderer å legge ut en pir i tillegg før sommeren. Det er derfor svært viktig at de som ønsker plass til sommeren melder sin interesse nå. Vi legger ut plasser i henhold til etterspørselen og skal vi legge ut flere plasser i vår må vi gjøre det umiddelbart etter påske. 

57 NYE BÅTPLASSER PÅ GRILSTAD TILDELES I DISSE DAGER

Pir 10 er nå ferdig med nye 3 og 4 meters brede båtplasser med henholdsvis 6 og 8 meters utriggere. Alle plassene er singelbåser. I tillegg har vi laget 9 plasser på drivstoffbrygga bergnet for vannscootere og mindre båter som ikke har behov for strøm. Plassene er 2,10 meter brede og med 5 meter fortøyningsbommer. Halvparten av plassene på pir 10 er allerede belagt, så ønsker noen båtplass til sommeren gjelder det å være kjapp. Her er det førstemann til "mølla".