BESNSINPUMPA PÅ GRILSTAD ER I DRIFT IGJEN

Etter springfloa har vi hatt en grundig gjennomgang og service på drivstoffpumpene på Grilstad. Bensinpumpa har vi viet ekstra oppmerksomhet da en person dukket opp på kontoret og påsto det var vann i bensinen. Vi har derfor holdt anlegget stengt inntil innholdet på tanken var analysert av Analysesenteret AS. Vi har i dag mottatt resultatet og de kan garantere at det ikke er spor av vann eller annen forurensing i bensinen på Grilstad. Pumpen er nå i drift igjen.

BENSINPUMPA PÅ GRILSTAD ER I DRIFT IGJEN

Etter springfloa har vi hatt en grundig gjennomgang og service på drivstoffpumpene på Grilstad. Bensinpumpa har vi viet ekstra oppmerksomhet da en person dukket opp på kontoret og påsto det var vann i bensinen. Vi har derfor holdt anlegget stengt inntil innholdet på tanken var analysert av Analysesenteret AS. Vi har i dag mottatt resultatet og de kan garantere at det ikke er spor av vann eller annen forurensing i bensinen på Grilstad. Pumpen er nå i drift igjen.

DIESELPUMPA PÅ GRILSTAD ER SATT I DRIFT IGJEN

Vi mangler noen releer/koblinger til bensinpumpa så den vil være ute av drift til vi får de delene som er bestilt. Den høye vannstanden vi har hatt i det siste har forårsaket mulig skade på  kabler til anlegget. Vi tar ikke sjansen på å sette bensinpumpa  i drift før vi er helt sikre på at alt er i orden. Derfor forblir det stengt til forbedringer er gjennomført. Regner med å åpne i løpet av uke 9, men dieselpumpa er sjekket og er i drift igjen.

MARITIM SIKKERHETSDAG 2020

Vi gjentar suksessen fra i fjor og søker etter frivillige til en ny Nasjonal Maritim Sikkerhetsdag søndag 14.juni fra kl.11.00-16.00. 

Erfaringen fra i fjor var så gode at KNBF sentralt gjør dette til et nasjonalt maritimt sikkerhets hovedarrangement.

I år blir det enda flere aktører og vi har stort behov for frivillige. 

Arrangementet blir spisset mot forebygging, redning og livreddende førstehjelp.

Alle som deltar får en lunsj-kupong på kr 250,- på Flipper kafe.

DET BLE EN TRIVELIG JULEMIDDAG FOR VÅRE MEDLEMMER TORSDAG DEN 5. DESEMBER.

Ansvarlig for arrangementet som ble holdt i kantina til Trøndertaxi var Per Ivar Hals som også er styremedlem i TBF. På menyen sto lutefisk, ribbe med tilbehør og pinnekjøtt. Per Ivar ønsket velkommen og introduserte våre spesielt inviterte gjester, Amanda Huausken og Endre Solvang. Amanda har startet noe nytt og spennende i byen hvor hun tilbyr båtturer i kanalen og elva med turister i sin Åfjordbåt. Amanda fortalte om sin virksomhet og høstet stor applaus for sitt engasjement og kreativitet. Vi er svært glad for å ha henne og båten som medlem og ser på henne som en resurs i fremtiden.