TAKK FOR MEG

Hei!

Vedlagt er en kort oppsummering av mine gjøremål og hendelser i min tid som daglig leder av Trondheim Båtforening med noen fotografier fra de forskjellige epokene. Oppsummering finner du i mappa under bildene.

MELDING FRA TRONDHEIM HAVN

Vi har mottatt følgende melding fra Bane Nor:

Som følge av den pågående Korona situasjonen ser vi oss nødt til å innskrenke betjeningen av Skansen bru for bruåpning. Broen åpnes ved nødstilfeller etter anmodning fra Trondheim Havn eller nødetatene. Begrensningen gjelder fra mandag 30.03 kl.08 og inntil videre.» Ved endringer vil dette bli varslet både via mail og på vår hjemmeside. www.trondheimhavn.no

Ingvar H Lorentzen Harbour Inspector PFSO

VANNÅPNING

 

 

Vi har nå åpnet vannet på Grilstad, og om noen ser dryppende kraner, så ikke steng dem. Dette er for at det ikke fryse til ved eventuell nattefrost.

Vi har tradisjon for å åpne vannet før påske, og dette vil også bli gjort i byen i løpet av neste uke.

Med dette ønsker vi alle en god påske .

Med hilsen

Trondheim Båtforening

ENDREDE ÅPNINGSTIDER FOR SKANSEN BRU?

På grunn av dagens situasjon i forhold til Coronavirus og bemanning, kan det bli aktuelt å endre rutinene – åpningstidene for Skansen Bru. Dersom bemanningssituasjonen endrer seg vil dette kunne bli gjennomført med varsel på 1-2 døgn. Dette er ment som et forhåndsvarsel slik at dersom dette blir aktuelt.Vi ber dere derfor om å følge ekstra med på vår hjemmeside www.trondheimhavn.no i tiden fremover.

Mvh

Sølvi Frengen

Trafikkinspektør, Trondheim Havn

KORONAVIRUSET

VI FØLGER TRONDHEIM KOMMUNES ANBEFALING OM Å BEGRENSE TILGANG TIL KONTORER/BEDRIFTER UTEN AT DET STRENGT TATT ER NØDVENDIG. VI OPPFORDRER DERFOR ALLE SOM ØNSKER KONTAKT MED FORENINGEN OM Å RINGE ELLER SENDE EPOST. KONTORET VIL FOR DET MESTE AV TIDEN VÆRE STENGT.  DETTE GJELDER I FØRSTE OMGANG TIL DEN 1. APRIL. 

TLF. 73 52 11 59. EPOST. post@trondheim-baatforening.no

HILSEN TRONDHEIM BÅTFORENING

BESNSINPUMPA PÅ GRILSTAD ER I DRIFT IGJEN

Etter springfloa har vi hatt en grundig gjennomgang og service på drivstoffpumpene på Grilstad. Bensinpumpa har vi viet ekstra oppmerksomhet da en person dukket opp på kontoret og påsto det var vann i bensinen. Vi har derfor holdt anlegget stengt inntil innholdet på tanken var analysert av Analysesenteret AS. Vi har i dag mottatt resultatet og de kan garantere at det ikke er spor av vann eller annen forurensing i bensinen på Grilstad. Pumpen er nå i drift igjen.

BENSINPUMPA PÅ GRILSTAD ER I DRIFT IGJEN

Etter springfloa har vi hatt en grundig gjennomgang og service på drivstoffpumpene på Grilstad. Bensinpumpa har vi viet ekstra oppmerksomhet da en person dukket opp på kontoret og påsto det var vann i bensinen. Vi har derfor holdt anlegget stengt inntil innholdet på tanken var analysert av Analysesenteret AS. Vi har i dag mottatt resultatet og de kan garantere at det ikke er spor av vann eller annen forurensing i bensinen på Grilstad. Pumpen er nå i drift igjen.