VI REDUSERER HAVNEANLEGGET UTENFOR ROYAL GARDEN HOTEL

Havneanlegget utenfor hotellet har i flere år ligget på dispensasjon fra reguleringsplanen. Vi har mottatt flere henvendelser fra Brannvesenet og Trondheim Havn gjennnom flere år om at anlegget er til hinder for trafikken i elva, men ikke noe krav om fjerning. Spesielt trangt er det for brannsprøyta som får problemer hvis de møter andre båter. Vi etterkommer nå ønsket og fjerner pirene. Vi håper vi kan ha den langsgående hovedbrygga liggende til hotellet eventuelt starter utbygging.        Foto. Per Ivar Hals

TRONDHEIM TRIATLON

Uvanlig trafikk på Trondheimsfjorden søndag den 25. august. Da har Trondheim Triatlonklubb aktiviteter på fjorden.

Det forventes 170 svømmere mellom Munkholmen og Ilsvika, fulgt av 10-15 kajakker og 4 motorbåter. Startskuddet blir gitt kl.1100 fra stranden på Munkholmen og siste mann skal være ut av vannet kl.1230.

Skal du ut med båten denne dagen, er det viktig å være oppmerksom.