Til alle våre medlemmer,

TBF har i lengre tid jobbet med innføringen av et nytt såkalt logistikksystem; Havneweb.

Havneweb vil overta alle de oppgaver og funksjoner som ligger på vår nåværende hjemmeside. Dette betyr at medlemshåndtering, informasjon om hendelser og aktiviteter, søknad og oppsigelse av båtplass, strømavlesning og alle typer fakturering vil skje i Havneweb. Det betyr også at den eksisterende forsiden vil endre utseende og se ganske annerledes ut i det nye systemet. 

Havneweb innebærer en rekke fordeler både for medlemmene og for TBF administrasjon. Det er et på alle måter mer brukervennlig og tidsriktig system. Blant annet er systemet utstyrt med egne opplæringsmoduler som skal gjøre overgangen fra det gamle systemet til det nye så smertefri som mulig. 

TBF har stor forståelse for at slike endringer kan oppleves som kompliserte. Tiden har imidlertid løpt fra vårt nåværende medlemshåndteringssystem slik at innføringen av Havneweb er helt nødvendig. 

TBF vil komme tilbake til dato for innfasing av Havneweb, men det vil etter all sannsynlighet skje i perioden medio februar - 1 mars.

 

Mvh

Steinar Skaar, daglig leder Trondheim båtforening