Et godt nytt år ønskes til alle våre medlemmer.

TBF er fremdeles til en viss grad preget av Covid-19 situasjonen, men arbeidet i havner og administrasjon gjennomføres med noen tilpasninger. TBFønsker å bidra til en bedre informasjonsflyt til sine medlemmer, og vil derfor legge ut jevnlige oppdateringer om driften på vår hjemmeside.

Åpnings- og tlf tider TBF administrrasjon:

Pga Covid-19 situasjonen vil TBF kontor forbli stengt inntil videre. Vi har også inntill videre redusert kapasitet for medlems- og båtplassbehandling pga sykmelding. Vi kan kontaktes på mail, evt på tlf på man-ons mellom kl 1000 og 1200. Telefontiden vil bli utvidet straks vi er fullbemannet. 

Medlemsmøter:

Vi har ikke gjennomført medlemsmøter siden Norge ble "nedstengt" våren 2020 pga Covid-19 pandemien. Vi ønsker imidlertid å komme i gang  med medlemsrettet aktivitet straks smittesituasjonen tillater dette.

 

Serviceområdet:

TBF har, som mange er klar over, satt av et område på Grilstad Marina som skal utvikles til et serviceområde for mindre og middels stor båter. Området er fylt ut med masse, men det har ikke vært mulig å videreutvikle dette tidligere pga at det har seget i grunnen. Det ser nå ut som om fyllingen har stabilisert seg slik at det er TBFs ambisjon å prosjektere og utvikle området i løpet av 2021.

 

Vannforsyning på Grilstad:

TBF kan tilby vann fra vannvogn på Grilstad marina i vinterhalvåret. Vi planlegger på å ha kapasitet til dette på torsdager i partallsuker. Båteiere som ønsker påfyll av vann i sine båter kan kontakte TBF på mail/tlf senest på tirsdag samme uke. 

 

Gjenfrysing av båthavn på Grilstad:

Seilingsledeene på Grilstad kan fryse igjen ved kraftig kulde. Dette har vært tilfelle i den siste kuldeperioden. TBFs arbeidsbåt har tidligere år vært brukt til å kjøre opp råker, men denne er for tiden til oppgradering og vil ikke bli tilgjengelig før i slutten av uke 2. Vi vil starte oppkjøring av råker straks vi har mulighet til det.

 

Medlemsfordeler:

TBF har kunnet tilby sine medlemmer en rekke medlemsfordeler. Vi vil gå gjennom alle våre avtaler i løpet av 2021 og vurdere muligheten for å utvide disse. 

 

Mvh

Steinar Skaar, daglig leder TBF