2020 har vært et spesielt år også for TBF. Vi har, som resten av samfunnet, erfart konsekvensene av Covid-19 pandemien. Etterspørselen etter båtplass har vært høy i 2020, og mange har nok ønsket å prøve ut båtlivets gleder i en tid hvor annen ferie- og fritidsaktivitet har vært vanskelig. 

Det har imidlertid ikke vært gjennomført noen medlemsaktivitet siden mars i år pga Covid-19, og det var med tungt hjerte vi også fant å måtte avlyse den tradisjonsrike juleavslutningen. Vi håper imidlertid å komme sterkere tilbake i 2021 med medlemsrettet aktivitet til glede for alle våre gamle og nye medlemmer.

Våren 2020 trådte også TBFs mangeårige daglig leder Jan Terje Strømsnes tilbake. Jan Terje har vært en pådriver for og helt instrumentell i utviklingen og moderniseringen av foreningen. TBF er derfor i dag en vital og veldrevet båtforening med gode forutsetninger for å bidra til et aktivt båtliv i Trondheimsregionen i tiden fremover. TBF retter en stor takk til Jan Terje for hans mangeårige virke for foreningen.

Undertegnede har nå overtatt stafettpinnen etter Jan Terje. Jeg håper å kunne videreutvikle hans gode arbeid.

En god jul og et riktig godt nyttår ønskes til alle våre medlemmer.

Mvh

Steinar Skaar, daglig leder Trondheim båtforening