Bane NOR driver som kjent utbedringsarbeider på Skansen bru. Arbeidet skulle vært ferdigstilt fredag 18. desember. Nå viser det seg dessverre at de har utfordringer med deleleveranser, slik at det ikke vil være mulig å åpne brua før etter nyttår. TBF vil legge ut mer informasjon straks vi får dette fra Bane NOR.

 

Mvh

Steinar Skaar, Daglig leder TBF