Gratulerer med 50 års jubileum.

Året 2020 er snart til ende og vår kjære forening har et jubileum som fortjener noen ord før vi går inn i et nytt år. I mars 1970 ble utkast til lover for foreningen enstemmig godkjent under formål «å samle alle båtinteresserte i Trondheim og omegn for ved felles opptreden å arbeide for de interesser som ligger foreningen nær: 1. Opplagsplass og betryggende havner. 2. Samlet innkjøp til billigste pris. 3. Møtelokaler. 4. Utflukter og regattakjøring. 5. Å utvikle det kameratslige forhold innad i foreningen».

Fremtidsrettet formål som fortsatt står seg..

Det organiserte småbåtlivet i Trondheim går tilbake til 1920 tallet. Da var det 3 foreninger her i byen: Trondhjems Motorbåtforening, Arbeidernes Motorbåtklubb og Motorbåtforeningen Fram. Disse gikk sammen og dannet Trondheim Båtforening i mars 1970. Opp til våre dager var alt tuftet på dugnad. Mange har gjort en stor innsats og fortjener omtale. Navn kunne ha vært nevnt, men i fare for å utelate noen lar vi det ligge.

Foreningens tidligere historie er godt beskrevet i boka «Felleskap på fjorden» som kom ut i 2010. Mye har skjedd etter det. Mange medlemmer husker tilbake i tid og kjenner historien, men det er mange nye som ikke er så kjent med vår nære fortid.

Vi trenger Trondheim Båtforening som gir mulighet å realisere et aktivt sjøliv for den enkelte uten at det skal koste skjorta. Foreningen ble i 2008 driftet av et styre på 10 medlemmer og med ansatt kontorhjelp. Dugnad var oppskriften når noe skulle gjøres. Medlemmene ble etterhvert mer betalingsvillige for å slippe dugnad og krav i Arbeidsmiljøloven var også et moment for at ikke alt arbeid var egnet. Det ble mer kjøp av tjenester utenfra ved investering og arbeid i havnene. Noen hovedsaker de seneste år er: Medlemmene ønsket at TBF skulle bli driver av Grilstad småbåthavn / Organisasjonsutvikling / Betydelig forenkling av vedtekter / Ansettelse av daglig leder / Vi mistet først opplagsplassen på Ringve og deretter huset / Salg av Fjordgata 30 / Større grad selvhjulpne for å utføre vedlikeholdsarbeider, bl.a. med egen arbeidsbåt / Utbygging av Grilstad småbåthavn / Stor bistand til kommunen i arbeidet med Renere Havn prosjektet mv. Alt dette var grundig forankret i demokratiske prosesser gjennom årsmøter.

Jeg vil ønske Trondheim Båtforening til lykke med arbeidet i årene som kommer og God Jul til alle sammen.

 

Olaf Hjelmeland