Till alle våre medlemmer som har båt i kanalen.

TBF har mottatt informasjon om at det skal gjennomføres helt nødvendig vedlikehold på Skansen bru i perioden 16 november til 18 desember. Det vil derfor ikke være mulig å få hevet brua i denne perioden. Bane NOR og entrepenøren vil forsøke å gjøre arbeidet så kortvarig som mulig. 

TBF og Bane NOR beklager ulempene dette kan medføre for våre medlemmer.

Med hilsen

Trondheim båtforening