På grunn av dagens situasjon i forhold til Coronavirus og bemanning, kan det bli aktuelt å endre rutinene – åpningstidene for Skansen Bru. Dersom bemanningssituasjonen endrer seg vil dette kunne bli gjennomført med varsel på 1-2 døgn. Dette er ment som et forhåndsvarsel slik at dersom dette blir aktuelt.Vi ber dere derfor om å følge ekstra med på vår hjemmeside www.trondheimhavn.no i tiden fremover.

Mvh

Sølvi Frengen

Trafikkinspektør, Trondheim Havn

73 99 17 12 | 474 58 911 | frengen@trondheim.havn.no | http://www.tih.no