Dykkergruppa til NTNU rydder sjøbunnen på Skansen søndag den 8 mars kl: 10:00 - 15:00. Vær oppmerksom på at det kan være dykkere i sjøen.