Vi mangler noen releer/koblinger til bensinpumpa så den vil være ute av drift til vi får de delene som er bestilt. Den høye vannstanden vi har hatt i det siste har forårsaket mulig skade på  kabler til anlegget. Vi tar ikke sjansen på å sette bensinpumpa  i drift før vi er helt sikre på at alt er i orden. Derfor forblir det stengt til forbedringer er gjennomført. Regner med å åpne i løpet av uke 9, men dieselpumpa er sjekket og er i drift igjen.