Ansvarlig for arrangementet som ble holdt i kantina til Trøndertaxi var Per Ivar Hals som også er styremedlem i TBF. På menyen sto lutefisk, ribbe med tilbehør og pinnekjøtt. Per Ivar ønsket velkommen og introduserte våre spesielt inviterte gjester, Amanda Huausken og Endre Solvang. Amanda har startet noe nytt og spennende i byen hvor hun tilbyr båtturer i kanalen og elva med turister i sin Åfjordbåt. Amanda fortalte om sin virksomhet og høstet stor applaus for sitt engasjement og kreativitet. Vi er svært glad for å ha henne og båten som medlem og ser på henne som en resurs i fremtiden. Hun er en grunder som fortjener all slags støtte. Endre Solvang er daglig leder i Båtforbundet og fortalte om drift av forbundet, hva de jobber med for tiden og hans historiske tilknytning til TBF. Endre er siviløkonom og var med å utarbeide besvarelsen for den utlyste konkurransen om å drive båthavna på Grilstad. Per Ivar stilte med flere fruktkurver som ble tildelt medlemmene ved loddtrekning. Lodd ble utdelt etter hvert som medlemmene kom og var selvfølgelig gratis som også den velsmakende maten var. Det var en trivelig kveld og de fremmøtte medlemmene hadde bare lovord om arrangementet og maten. Vedlagt er en del bilder fra arrangementet og de som bidro til et vellykket arrangement, Amanda Hausken, Per Ivar Hals og Endre Solvang og øvrige medlemmer.

Amanda Hausken