Hei, alle medlemmer! 

Etter mange års uvurderlig innsats for Trondheim Båtforening, har dessverre Jan Terje Strømsnes meddelt styret at han ønsker å fratre stillingen som daglig leder for foreningen med virkning fra 1. april 2020. Etter flere år med omfattende havneutvikling og -utbygging, går vi nå over i en mer ordinær driftsfase. Styret vil i den anledning snarlig kunngjøre en stillingsutlysning i tråd med det som anses å være det fremtidige behovet for en leder i Trondheim Båtforening. 

Jens-Christian Hørløck

Styreleder