Medlemsmøte blir den 16. oktober kl. 18 hos Trøndertaxi på Brøset.

Tema: Forberede båten for vinteren med Selfa AS. Maritimt Kompani AS har flyttet til Grilstad med rekvisitabutikk og seilmakerverksted.

De vil redegjøre for de tjenester de kan tilby våre medlemmer.

Orienteringssaker.

Hilsen Trondheim Båtforening