Vi stenger vannet i alle havner i løpet av uke 42.