Styret har i møte den 10. september besluttet å avvente bygging av pir 17 på Grilstad. Kun 18 medlemmer har sendt inn søknad om plass på den nye piren som er prosjektert med 55 båtplasser. Det blir for få å fordele kostnadene på. Saken vurderes på nytt utpå nyåret og er det tilstrekkelig med søknader inne da, vil bygging til sesongen 2020 vurderes på nytt.