Trondheim Båtforening v/ Per Ivar Hals tar også i år ansvaret for å rydde strandsonen langs Ladestien og hele 47 personer har meldt seg på for å bli med å rydde. Det samler seg en del avfall langs vannkanten fordi vannstrømmen fra Nidelva går langs stranda fra byen og mot Grilstad. Det er utrolig hvor mye som kastes i Nidelva. Det er alt fra bildekk, prydbusker, potteplanter, ølbokser, plastflasker og svære trær som ikke beveren har gnaget over, men som er saget ned og til og med møbler kommer flytende fra tid til annen. Noen bruker elva som dumpeplass og dette håper vi det kan bli en slutt på. Trondheim Båtforening fanger opp mye av dette da en del havner rundt flytebryggene, men mestparten ender opp ute i fjorden og driver med strømmen mot Grilstad. Vi har et godt samarbeid med Trondheim Havn som kjører bort avfall vi plukker opp av elva og det er ikke få lass i løpet av året. Nå tar vi en dugnad for å få bort det som har samlet seg langs strandkanten.

Alle som har meldt seg på og samler søppel vil få som takk for innsatsen få en porsjon av Ladekaias berømte kjøttsuppe med tilbehør.

Bildet viser driftsoperatør Janicke i full mundur som må bruke tid på å fjerne trær noen har saget ned og dumpet i elva.