Kongelig Norsk Båtforbund i samarbeid med Trondheim Båtforening arrangerer Maritim Sikkerhetdag på Grilstad den 19 mai. Program vedlagt.

Det er ikke anledning til å parkere på moloene denne dagen, bortsett fra de som har abonnement gjennom Trondheim Båtforening. Parkering på anvist plass ved innkjøring til området. Gjestebrygga vil ikke være tilgjengelig hvis noen kommer i båt da det skal være båtutstilling der samt fortøyningsplass for redningsetatene. Forflyttningshemmede kan parkere på ytre molo der arrangementet foregår. Parkeringsvakter vil regulere dette.