Kontoret vil være for det meste ubetjent mandag, tirsdag og onsdag før påske, men vi er å treffe på foreningens telefon og epost alle dager.