Vi har registrert at flere holder stor fart ved spesielt utseiling fra havna på Grilstad og lager rimelig heftige hekkbølger ved passering av pir 12 og 18, drivstoffbrygga. På pir 12 ligger det noen store båter som rykker kraftig i fortøyningene når ubetenksomme båtførere passerer. For de som ligger og fyller drivstoff på pir 18, er det åpenbafrt en utfordring når noen passerer i stor fart og lager bølger. Vi oppfordrer alle nok en gang til å vise hensyn og kun holde styringsfart til man er ute av seilingsløpet i havna. Vi gjør oppmerksom på at ved uvettig kjøring kan foreningen trekke båtplassen tilbake.