Vedlagt er en beskrivelse av hvordan man bør fortøye båten. Dette er høyaktuelt nå om høsten med så mye vind.