Utfyllingen i bassenget utenfor kontoret vårt på Grilstad er i full gang. Her blir det et serviceområde på ca. 700 m2 for fritidsbåter hvor det blir anledning til å spyle, bunnsmøre, og utføre annet servicearbeid. Utfyllingen vil foregå i flere trinn for at grunnen skal sette seg, men vi har et stort håp om å kunne ferdigstille området i 2019.