Vi informerer om at Trondheim Triatlon gjennomføres søndag den 26. august med opptil 300 deltagere. Detaljer om arrangementet kan leses her: www.trondheimtriatlon.no. Det vil foregå en svømmeetappe mellom Munkholmen og Ilsvika fra kl.1100-1300. Svømmingen vil være omfavnet av kajakker og andre arrangementsbåter og det vil settes opp store bøyer som utøverne skal navigere etter. Vi håper øvrig båttrafikk kan unngå å krysse svømmetraseen i det nevnte tidsrommet ettersom det kan skape farlige situasjoner og forstyrre arrangementet. Alle er velkomne til å se på arrangementet fra en trygg avstand.

Ta kontakt om noe er uklart eller om dere har spørsmål. Fortsatt god båtsommer!

Med vennlig hilsen
Pål Berntsen
Trondheim Triatlonklubb
Telefon 906 12 475