Den 2. juli 2018 er det nøyaktig 125 år siden den første Hurtigrute seilte fra Trondheim og nordover. Skipet var D/S «Vesteraalen» som hadde Hammerfest som destinasjon.Det var knyttet stor prestisje til denne seilingen, og kaptein Richard With og los Anders Holthe, var klar over at dette prosjektet var fulgt med mange øyne langs kysten. Vesteraalske var tatt opp i den eksklusive krets av postførende selskaper som BDS og NFDS. Seilingen nordover fra Trondheim til Hammerfest med avgang fra Brattøra kl. 0830, hadde et sekstitall innbudte gjester og noen passasjerer ombord. Onsdag den 5. juli klokken 0330, - en halv time før ruten, kunne Richard With gi tre støt i fløyten og ankret i Hammerfest. Med dette hadde Hurtigruten utført sin første seiling.

Den 2. juli er det altså nøyaktig 125 år siden avgangen fra Trondheim, og på jubileumsdagen er det M/S «Nordlys» som seiler nordover kl. 1200 som jubileumsbåt og vi ønsker at flest mulig båter er på fjorden og følger en flaggpyntet M/S Nordlys ut fjorden.

 Alle små og store båter oppfordres derfor til å komme ut på fjorden og delta i begivenheten!