Brua skal pusses opp og det blir mye støv og støy som følge av dette. De berørte i Nidelv Nord har nå mottatt en innkalling til møte med entreprenøren den 26 juni for å enes om hvordan eventuell skade på båter som følge av arbeidet kan forebygges. Arbeidet starter den 2 juli og avsluttes ca. 17 august. I uke 35 - 39 vil brua ikke kunne åpnes, men seilingshøyden opprettholdes så de som kommer seg ut uten bruåpning i dag, vil også komme ut og inn i anleggsperioden.