I sommer(ca medio Juni) og til et stykke ut på høsten(ca medio Okt) skal det utføres omfattende vedlikeholdsarbeider på Nidelv vegbru. Nidelv vegbru ligger nært inntil Nidelv jernbanebru.

Det er kun på vegbrua det skal utføres arbeider. Det vil si at togtrafikken kan gå som normalt i hele anleggsperioden. Statens Vegvesen er byggherre for arbeidene som nå er ute på anbud. Entreprenør forventes å bli kontrahert i løpet av mai.

Båttrafikken vil bli berørt i hele arbeidsperioden.

Fra arbeidets oppstart vil det bli innført ny åpningsrutine for Nidelv Bru. Det vil bli gitt anledning til åpning av Nidelv Bru på to faste dager hver uke , hvilke dager blir bestemt/kunngjort senere. Åpningen vil bli lagt til kveld ca kl 20:30 som tidligere.

Bruåpninger skal fortsatt bestilles via denne lenken: http://trondheimhavn.no/bruapning-skjema.aspx

Periode uten bruåpninger

Fra og med uke 35 til og med uke 39 vil det ikke være mulig for åpning av Nidelv Bru. I denne perioden skal det utføres arbeider på bruklaffen og på maskineriet som gjør det umulig å manøvrere klaffen.

Trafikk under Nidelv Bru i denne perioden vil gå som normalt for de som ikke trenger bruåpning.

Havneinspektør, Trondheim Havn

73 99 17 10 | 911 12 600 | havnevakt@trondheimhavn.no | http://www.trondheimhavn.no