Til alle som vil bidra til å holde strandsonen fris for søppel..

Trondheim Båtforening har tatt oppgaven med å rydde stranda langs Ladestien onsdag den 2. mai. Det flyter av plast og annet rart langs strandsonen og vi tar ansvar og fjerner avfallet sammen med mange andre vi håper dukker opp.

Dette blir en sosial sammenkomst på Ladestien / Ladekaia. Her er det store muligheter for å bli kjent med andre som også vil holde Ladestien og strandsonen fri for søppel. Strandrydding er noe som skal gjennomføres i hele landet i mai, hvor Trondheim Båtforening har tatt initiativet til å rydde langs Ladestien fra Lade og til Grilstad..

Vi har planlagt å ha base på / ved Ladekaia, med stand, servering av kaffe, mineralvann og en matbit for de som vil være med og rydde langs Ladestien der man kommer til fra  land. Vi stiller med søppelsekker og hansker og søppelet vi plukker opp vil bli hentet av mannskap fra TBF og kjøres til Grilstad hvor vi har en kontainer stående. 

Vi setter pris på alle som bidrar til dette og ber dere som har anledning sette av tid.  Marin forsøpling er et stort problem og må tas på alvor og vi som bruker sjøen til rekreasjon og fritidsaktiviteter har et spesielt asnsvar i så måte.

Tidspunkt .11.00- og ut over dagen/kvelden, og vil du ha med noen så gjør gjerne det.

Oppmøte på Ladekaia, eller kanskje flere steder. NÆRMERE INFORMASJON KOMMER OM KORT TID.

På grunn av mat og drikke er det nødvendig at vi får beskjed allerede nå fra de som ønsker å delta, så ta kontakt med vårt klubbkontor på tlf. 73521159, eller epost:

post@trondheim-baatforening.no

Hilsen Trondheim Båtforening.