Et sjøvannsrør blir liggende i vannflaten i en periode (fra uke 11 og fram til påske) før det blir senket på bunnen. Det er i området ved Grillstad ved Vikaveien på posisjon N63.25,900  E10.31,293 til N63.26,120  E10.31,493. 

Vedlagt kartutsnitt.