Årsmøtet ble gjennomført med 28 fremmøtte medlemmer og i rolige former. Gjester var som i fjor autorisert regnskapsfører fra reghnskapshuset SMN og statsautorisert revisor fra Deloitte som presenterte regnskapet for 2017 og avga revisorberetningen. Fullstendig referat vil bli lagt ut på hjemmesiden under "Medlemsinformasjon" som krever innlogging, så snart dokumentet er godkjent og signert. 

Det ble noen få endringer i de styrende organer. Joakim Sandnes ble erstattet av Gunnar Nilsen i styret og i valgkomiteen overtok Børge Johansen og Inge Hals for Svein Krangnes og Hans Fondevik. De mangler en person, men komiteen vil bli komplettert så snart som mulig.

Størst oppmerksomhet fikk Signe på kontoret som slutter den 30. april med stående applaus. En svært pliktoppfyllende og arbeidsom person som alltid har hatt medlemmenes beste i tankene. Vi alle takker Signe for den innsatsen hun har lagt ned for Trondheim Båtforening. Signe har jiobbet i foreningen siden 2006 som forretningsfører og regnskapsfører. Bildene viser overrekkelse av blomster til de som fratrer.